ALS Pesticidy | Page 3

Obsah ALS Czech Republic ........................................................................................... 4 Pesticidy - obecný úvod .................................................................................. 5 Osud pesticidů v životním prostředí .............................................................. 6 Dělení pesticidů ................................................................................................ 9 Legislativní požadavky .................................................................................. 11 Přehled spotřeby používaných pesticidů na území ČR ............................. 13 Přehled tříd pesticidů .................................................................................... 16 Možnosti stanovení pesticidů a jejich degradačních produktů .............. 25 Validační parametry ....................................................................................... 26 Zajištění kvality výsledků ............................................................................. 27 Chromatogramy .............................................................................................. 28 Reference ......................................................................................................... 29 Literatura ......................................................................................................... 30