al-Siha : May 2019 | Page 13

MeI, 2019 | al-siha MENTAL HEALTH EXPERIENTIAL CONFERENCE 2019 13 Sheraton Petaling Jaya Hotel Datuk Dr Abdul Aziz berkata peranan MHF terutamanya untuk menggalakkan kesihatan mental yang lebih baik, penerimaan orang awam yang lebih baik terhadap pesakit mental dan menyokong pesakit mental ini menerusi program latihan. peserta mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik dengan apa sahaja yang mereka lakukan selain mahu diterima masyarakat umum. “Kami melihat kalau tidak semua, kebanyakan peserta berupaya mem- perbaiki diri mereka selepas menjalani latihan. Malah, sebahagian daripada mereka berjaya mendapatkan pekerjaan selepas menyertai program berkenaan. Kami mahu menyampaikan bahawa mereka yang terjejas akibat penyakit mental masih mampu menyumbang kepada masyarakat dan tidak sepatut- nya didikriminasikan,”katanya. SOKONGAN LAIN MHF bukan sekadar menyediakan lati- han untuk mereka yang terjejas.Ia turut membantu pertubuhan lain yang mahu mereka tidak mempunyai kemahiran untuk memenuhi kesejahteraan mental mereka,”jelas beliau. “Kita biasanya tidak mengajar orang untuk menguruskan tekanan sama ada di sekolah ataupun universiti. Oleh itu, ketika kita terdedah kepada teknologi dan maklumat baharu, tahap daya tindak menjadi berkurangan,” Menurut Prof Dr amer, permintaan terhadap tekanan yang terurus menin- gkat manakala mekanisme untuk membantu menguruskannya pula masih tidak mencukupi. KEMEROSOTAN KESIHATAN MENTAL Individu dalam keadaan tertekan dan gagal menguruskannya akan mengalami lesu upaya. lesu upaya adalah situasi menyamai depresi yang mana individu itu akan kehilangan selera makan atau minat untuk melakukan sesuatu. lesu upaya bagaimanapun berbeza dengan depresi dalam satu cara. apabila individu yang mengalami lesu upaya direhatkan daripada aktiviti atau diberikan tugasan berbeza, mereka boleh pulih sepenuhnya. “akan tetapi jika anda tidak mem- berikan peluang kepada individu ini untk menangani lesu upaya mereka, ia boleh bertukar kepada penyakit mental seperti depresi dan kebimbangan,” kata Prof Dr amer. Tambah beliau, semasa depresi dan kebimbangan menguasai, ia mampu melonjak ketika kesihatan mental memburuk. menggalakkan kesedaran kesihatan mental di seluruh Malaysia. ”Kami terus menjadi ‘tangan’ yang menyokong pertubuhan lain untuk terus menyebarkan kesedaran isu kesihatan mental,” kata Datuk Dr. abdul aziz. MHF adalah satu daripada badan berkuasa utama menganjurkan Hari Kesihatan Mental sedunia di Malaysia tahun lepas. Malahan, yayasan itu melibatkan pesakit yang menerima rawatan dari pelbagai hospital seluruh negara kepada pelbagai acara sukan yang menyaksikan lebih 700 peserta turut menyertainya tahun lepas. “Ini telah menjadi aktiviti utama kami sejak lebih kurang 10 tahun lepas,”jelasnya. — al-Siha ”Depresi yang dibiarkan tidak dirawat, akan mengikat individu itu untuk mula menanam pemikiran bunuh diri. Dan boleh juga berkembang men- jadi tahap mental yang kronik, psikosis,” katanya. KEPERLUAN BANTUAN Prof Dr amer menekankan perlunya individu yang mengalami stres, kebimbangan atau depresi untuk mendapatkan bantuan dengan segera. Tekanan daripada beban kerja berlebi- han boleh diuruskan menerusi cuti dan pertukaran tugas, manakala terapi klinikal dan rundingan boleh mem- bantu dengan berkesan individu yang mengalami kebimbangan dan depresi untuk kawalan dan pemulihan. “Menjadi tanggungjawab doktor untuk bertanya kepada pesakit mereka soalan mengenai kesihatan mental mereka, namun kita sebagai sebaha- gian daripada masyarakat umum juga sepatutnya menjadikannya lebih mudah buat individu terjejas untuk terbuka terhadap doktor masing-masing men- genainya. Mengenalpasti kebimbangan dan depresi di peringkat awal ketara sekali meningkatkan keberkesanan rawatan.” Jika anda rasa tertekan dengan kerja ataupun pelajaran, mengalami serangan kebimbangan dan rasa tertekan-dapatkan bantuan doktor. Khidmat psikologi dan psikiatrik masa kini boleh didapati di kebanyakan hospital awam dan swasta, jadi bantuan sentiasa ada.— al-siha Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), melalui satu kolaborasi strategik bersama Emerging Journey Asia, akan menjayakan Persidangan Pengalaman Kesihatan Mental Pertama Malaysia (Malaysia’s 1st Mental Health Experiential Conference - # MyMHEC2019) dengan fokus khusus "Cabaran Kesihatan Mental @ Tempat Kerja! Adakah anda BERISIKO?". Kementerian menyokong sepenuhnya persidangan ini. Matlamat utama #MyMHEC2019 adalah untuk mengaktifkan Peneraju Kesedaran Kesihatan Mental di kalangan rakyat Malaysia, agar dapat membantu mereka yang memerlukan mendapat sokongan dan bantuan yang terbaik bagi menangani cabaran yang mereka hadapi. Keterangan berkenaan persidangan #MyMHEC2019 ini adalah seperti berikut: Tarikh dan Masa Tempat Yuran Persidangan Hubungi Pendaftaran : 18 – 20 Jun 2019, 08.00pg – 06.00ptg : Ballroom (Level 3D), Sheraton Petaling Jaya : RM 2,577.00 seorang (untuk kesemua tiga (3) hari) : Pn. Vivien Lau – 03 2242 4811 : Cik Puteri Nabilah – 03 2242 4911 : www.ejasia.net/mhec2019/ Dibawa khas oleh: EMERGING JOURNEY ASIA HRDF Claimable Under Scheme SBL - Khas MICHMA KUALA LUMPUR, MALAYSIA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Rakan Strategik: S&A Advanced Solutions PLT PENIAGAWATI