Ako sa stravovať 1

AKO SA STRAVOVAŤ Pre pacientov s kolostómiou MFN Chirurgická klinika 4/1 odd. Pre potreby SLOVILCO upravil Ján Čačko 18.3.2010