ACT!NOW nr. 2 januari 2018 | Page 2

Balans betekent 'evenwicht'. De grootste voorwaarde voor het oplossen van complexe thuiszitcasuïstiek is het creëren van een realistisch evenwicht. In dit E-magazine zijn we voortdurend op zoek naar artikelen die gezamenlijk precies dat teweegbrengen: een evenwicht tussen (eenzijdige) uitgangspunten en posities die soms lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, evenwicht tussen de verschillende thema's die ingebracht worden of die we als ACT! inbrengen, evenwicht in de aantrekkelijkheid van het magazine voor alle betrokken partijen in casussen. Dit betekent dat we ook artikelen van derden plaatsen die meer één kant belichten.

Wil je als lezer zelf een item inbrengen? Neem dan vooral contact op met de redactie: [email protected]

Balans

02

Colofon

it nummer is tot stand gekomen

door de bijdragen van de volgende mensen:

ouder van een thuiszitter, Laura Heerooms, Raimond Vandalon, Marguerite van der Linden, Ilse Reijgwart, Hanny Kusters, LifeTracker Sigrid, Lieuwe Top, Indi Hondema en Hans Pollen.

Eindredactie: Coby van der Veen

DA

04

Verrassend passend

ACT!-ouderdag

Het verhaal van de ouder van een thuiszitter

Hoe ik als ouder van een thuiszitter actief werd binnen ACT!

De Amsterdamse Plus

Themakatern 1

Present child method

CoolXperience

Themakatern 2

De omgekeerde toets

ACT!-Academie

Trainingsaanbod 2018

Ilse Reijgwart

Ambulante begeleiding voor thuisuitvallers

Kennismaken met Spirare

A Hero's journey

Ouderstatement

Geef feedback

Terugblik en Vooruitblik

06

07

08

10

12

16

23

24

31

32

34

38

40

42

ACT!ief

03