ACT!NOW nr. 0 Introductienummer - Page 9

09

ACT! geeft ACTe de présence!

1 maart 2017

p de eerste dag van maart gaf

ACT! ACTe de présence! in

Utrecht. De dag startte met een presentatie van de gastvrouw van Seats2Meet. Daarna volgde een presentatie van Indi Hondema, een van de initiatiefnemers van ACT! Zij vertelde wat ACT! te bieden heeft. Veel kinderen lopen vast in het huidige onderwijssysteem, waarvan een flink aantal uiteindelijk thuiszitter wordt. Dit heeft niet alleen een negatieve uitwerking op de betreffende kinderen, maar ook op hun omgeving, met name op het gezin waarin zij opgroeien.

Daarom heeft ACT! een aantal trainingen opgesteld, zoals de Maatjestraining voor ouders. Na afronding van de opleiding kunnen Maatjes een steun in de rug bieden aan ouders van thuiszitters, zodat ze er niet alleen voor staan met hun kind.

Er zijn ook trainingen ontwikkeld voor alle professionals die bij casussen betrokken zijn. Veel thuiszitters zijn jongens. De opleiding ‘A hero’s journey’ leidt daarom op tot mentor voor jongens. Veel jongens missen een mannelijk rolmodel in hun jeugd, thuis of op school. Een mentor kan hun daarbij de broodnodige ondersteuning bieden, zodat deze jongens leren om in hun eigen kracht te staan.

Dit is een aantal voorbeelden van de opleidingen die afgelopen jaar door ACT! zijn ontwikkeld en worden gegeven. Op de website vind je meer info over het aanbod van ACT! te vinden:

www.adviescentrumthuiszitters.nl.

Naast ACT!-medewerkers hebben meerdere mensen op de netwerkdag presentaties gegeven.

Eugenie van Ruitenbeek gaf een presentatie over de werking van de hersenen.

’s Middags was er nog een workshopronde en ter afsluiting een rondvraag. Coby van der Veen vertelde over welke inhoud zij voor ogen heeft voor het nieuwe E-magazine ACT!NOW.

Tijdens de rondvraag kon iedere aanwezige vertellen welke bijdrage hij of zij wil gaan leveren aan ACT! Meerdere mensen hebben aangegeven dat zij graag ‘critical friend’ willen worden, dat zij willen meedenken en waar mogelijk helpen oplossingen te creëren voor strategisch én ook heel operationeel te verzetten werk. Sommigen vonden de plannen van ACT! concreet. Anderen wensen nog meer nuance. De meesten hebben veel informatie en goede indrukken gekregen. ACT! de présence was een prettige dag, met deelnemers met verschillende interesses en invalshoeken.

Er zijn nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten werd weer nieuw leven ingeblazen. Het was fijn om te zien hoe mensen zich gedurende de hele dag met elkaar verbonden. Dat geeft vertrouwen voor nu en voor de toekomst.

Coby van der Veen

O