ACT!NOW nr. 0 Introductienummer - Page 7

07

Rubrieken in

n ACT!NOW leest u verhalen van

thuiszitters, hun ouders en andere

betrokkenen. Daarmee wordt zichtbaar wat thuiszitten betekent voor alle betrokkenen, en vooral voor het kind. Thuiszitten mogen we toch niet accepteren?

Met onze artikelen over onze activiteiten, initiatieven van anderen en ontwikkelingen in de samenleving willen we bereiken dat anderen hierdoor geïnspireerd raken om eigen initiatieven te ontwikkelen en oplossingen te creëren.

Vaste rubrieken

Een vaste rubriek in ons magazine is Het verhaal van een thuiszitter. Hierin vertelt een thuiszittende leerling hoe het zo is gekomen, hoe zijn of haar leven er nu uitziet en wat zijn of haar dromen en wensen zijn. Wordt daar wel naar geluisterd?

In de rubriek Ouders vertellen ouders hun verhaal. Soms met naam en toenaam. Anoniem waar gewenst of noodzakelijk. Zij vertellen over hoe hun kind thuis is komen te zitten, over de contacten met school, met instanties, enz. Ze vertellen wat hun wens is voor/van hun kind en hoe zij dit willen realiseren. Zij zijn in feite dé ervaringsdeskundigen. Mogen zij ook oplossingen aandragen? Worden zij gehoord? Hebben zij verzorgingsplicht?

Schoolsgewijs is een rubriek met berichten en verhalen over hoe processen en mechanismen kunnen leiden tot uitval of juist tot inclusie!

HARTverwarmend ♥. In deze rubriek komt een verhaal te staan dat je hart verwarmt!

In de rubriek Actuele ontwikkelingen besteden we aandacht aan ontwikkelingen binnen de landelijke politiek, binnen gemeentes, en andere dienstverlenende organisaties.

En niet te vergeten: The Huddle! Ons electronische communicatie-, leer- en ontmoetingsplatform, met zelfs óók een resultaatgerichte werkwijze: ouders én professionals werken samen aan het duurzaam oplossen van het probleem van thuiszittende kinderen!

Thema's

Elk nummer heeft een themakatern, waarbij we specifieke aandacht geven aan onderwerpen die te maken hebben met thuiszitters. Thema's die we op dit moment in gedachten hebben zijn: autisme, onderpresteren, labelen - voors en tegens, leerplicht en leerrecht, en meer!

'It takes a village to raise a child'

Rubrieken

I