ACT!NOW nr. 0 Introductienummer - Page 6

oby van der Veen is het nieuwste redactielid

en is verantwoordelijk voor de eindredactie.

Ik ben bij ACT!NOW gekomen, doordat ik een paar maanden geleden, in mijn werk als bijlesdocent betavakken, in contact kwam met een zogenoemde thuiszitter. De oudere broer van een bijlesleerling ging niet naar school en hing op de bank met een laptop op schoot. Later in een gesprek met de moeder, vertelde zij haar verhaal over haar kind, en dat hij als gevolg van de situatie depressief was geworden. Als klein kind had hij de diagnose autisme gekregen. Later bleek dat de diagnose niet klopte en bleek hij hoogbegaafd. Maar in alle voorafgaande jaren, was hij benaderd als iemand met autisme. Een luisterend oor, dat kon ik haar op dat moment bieden. Maar dat voelde voor mij niet voldoende. Ik zou haar graag meer willen bieden. Ik had het gevoel dat ik tekort schoot.

Kort daarna ontdekte ik de website van ACT!. Ik ben op de site gaan kijken en gaan lezen waar ACT! voor staat en wat de activiteiten zijn. Ik besloot mij vervolgens op te geven voor de opleiding 'Word ACT-maatje voor een thuiszitter!', waarvan het motto is: 'Maak de ouder sterker!' Met deze opleiding ben ik inmiddels gestart. Ondertussen had ik binnen ACT! ook kenbaar gemaakt dat ik wel iets voor hen wilde betekenen, met als gevolg dat ik nu in de redactie zit van ACT!NOW.

Nederland is een van de rijkste landen van de wereld! Ons land behoort ook tot de landen waarin de gelukkigste kinderen wonen! Als wij dat allemaal hebben kunnen realiseren, dan kunnen wij dat ook in praktijk brengen voor de thuiszitters. Dit willen wij onder andere bereiken door met ouders en alle andere betrokkenen met collectief bewustzijn en kracht de beste passende educatieve trajecten voor de kinderen te organiseren: aan thuiszitten voorbij. ACT!NOW helpt hierbij en ik ben blij dat ik de redactie daarvoor mag doen.

C

06

Redactie

Meewerken binnen de redactie?

Voel je je betrokken en wil je meehelpen, dan ben je welkom in onze redactie. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen. We gaan dan samen kijken welke bijdrage je aan ons E-magazine gaat leveren.

Meld je hier aan: redactie@adviescentrumthuis

zitters.nl