ACT!NOW nr. 0 Introductienummer - Page 5

e werken nu in

ACT! samen vanaf

de zomer 2016.

We zijn best wel productief zo met z'n drie├źn. Hoe verschillend we ook zijn, het biedt een driehoeksverhouding in dynamische balans.

Soms strijden we over het gevecht met en tegen het systeem in onze argumenten. Soms corrigeren we elkaar op inconsistenties en doel-middel omkeringen. Ook kunnen we samen blind zijn voor ontwikkelingen of vooraannames. Daarom hebben we ieder ook onze eigen achterban. Die houdt ons ieder individueel scherp, waardoor we scherp blijven naar elkaar.

Wat wij vooral delen is het strijden voor het ongedaan maken van de maatschappelijke onrechtvaardigheid dat kinderen ongewild thuis zitten. Als dat er 15.000 zijn, en rekenen we de families mee, dan komen we tot een inwoneraantal ter grootte van de stad Sneek! Daar zitten heel wat maatschappelijke kosten achter verscholen, en emotionele, verregaande gevolgen voor ouders en kind.

En als we die in beeld brengen, zal ook de politiek gevoelig worden om het Onpassend Onderwijs voor deze kinderen een oprekking te gunnen.

En ondertussen zullen we er alles aan doen om de huidige thuiszittende leerlingen weer in een constructieve educatieve positie te krijgen. Wij kunnen dit niet alleen.

Doet u met ons mee?

W

05

Kennismaken