ACT!NOW nr. 0 Introductienummer - Page 2

Overzicht rubrieken 07

Transparantie omtrent onze duurzame financiering

Financiering 14

Redactie 06

Maak kennis met Coby van der Veen. Wie gaat haar ondersteunen?

Lees over onze vaste rubrieken en themanummers.

elkom bij ons introductienummer van

ACT!NOW. Zoals de naam al aangeeft vinden

wij het van belang dat wij NU tot handelen en

ACTiviteit komen. Elke dag dat een thuiszitter is uitgesloten van educatie, veroorzaakt stil leed, of opstandigheid. Daarom onze ambitie: het thuiszittersprobleem oplossen vóór einde 2020.

In dit nummer maakt u kennis met het Advies Centrum Thuiszitters en ons, de initiatoren. In dit nummer gebruiken we daarom de 'wij-vorm'.

van de Redactie

In dit eerste nummer kun je kennismaken met de initiatiefnemers van ACT! Lex Hupe, Indi Hondema en Hans Pollen werken nu sinds september 2016 aan de voorbereidingen om ACT! klaar te maken voor openbare dienstverlening en beïnvloeding.

Ons overzicht van diensten, instrumenten en scenario's.

Van Stakeholders naar

Shareholders 10

Kennismaken 04

ACT! Diensten 12

W

Het is onze ambitie om het thuiszittersprobleem voor 31-12-2020 duurzaam op te lossen. Dat betekent:

• alle thuiszitters participeren in een educatief traject;

• passend onderwijs op scholen voor hooggevoelige en hoger begaafde leerlingen door een buitengewoon flexibel onderwijsaanbod.

Onze ambitie

Mooi hoor, die ambitie van ACT! Maar die wordt pas echt haalbaar wanneer alle relevante partijen samenwerken. Lees de opsomming van partijen die we op het oog hebben.

02

Nog 1401 dagen tot 31-12-2020