ACT!NOW nr. 0 Introductienummer - Page 12

Diensten

Instrumenten

& SCENARIO's

A

 CT! heeft met een strategische agenda

een reeks van diensten,

instrumenten en scenario's ontwikkeld. Veel is nu reeds operationeel.

• oudertraining zodat ouders sterker staan in de communicatie met de diverse instellingen;

• maatjestraining: professionals opleiden om ouders bij te staan;

• menteetraining: jongeren leren de thuiszittende kinderen bij te staan;

• professionele trainingen om professionals binnen betrokken organisaties te helpen omdenken en -handelen, zodat zij leerling- en oudergerichte oplossingen kunnen aandragen en realiseren;

• alle trainingen worden geplaatst binnen de ACT!Academie (zie the Huddle).

• Passende Onderwijs Constructie (POC), voor het ontwerpen van belachelijk flexibel onderwijs;

• Kind-In -Beeld (i.o.) is een alternatief voor het diagnose-behandel-paradigma inzake het ontdekken en zichtbaar maken van het kwaliteitenpalet van het kind.

• Playground is een uitgewerkt educatief concept dat in twee fasen een thuiszittend kind weer in haar/zijn kracht zet en hem/haar een alternatief leerspoor biedt richting een startkwalificatie.

• Community of Practice (CoP) is een bekend concept voor het gezamenlijk oplossen van praktische problemen door betrokken professionals bij het thuiszittersprobleem. Bijzonder in ons concept is dat ouders (met eventuele maatjes) volwaardig lid daarvan zijn..! Voor de fijngevoelige balans wordt een CoP door ACT! gemodereerd.

12

Trainingen

Instrumenten

Scenario's