ACT!NOW 4

Magazine rondom schoolgerelateerd thuiszitten

Themakatern 1

Ouders en Thuiszitters

Themakatern 2

Complexiteit in thuiszitters casuïstiek

en meer!

ACT!NOW 4e editie 4e kwartaal 2019

Waarom de

doelen van het Thuiszitterspact niet worden gehaald!