ACEAFNE ERASMUS+ Solar energy - Page 7

Territorial  Distribu4on  of  Businesses  by  Field   Wind Power Solar Power eolico Agro-Energy solare Power Efficiency agroenergie effic. energetica 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 10 3 9 2 8 1 7 0 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 10 5 9 4 8 3 7 2 6 1 5 0 4 3 2 1 0