Abdon Letný špeciál/2019 Abdon_letný špeciál 2019 | Page 2

Obsah Zobudím sa nečakane (Bianka Knutová) 2 Na návšteve (Tomáš Beník) 3 Placebo On - faniction (Viktória Drgoncová) 5 Vzácnosť krásy (Romanus Von Rayne) 7 Vražda zo zúfalsta (Filip Pančík) 10 Zlodej, ktorý nič neukradol (Maťka Holotňáková) 12 Nečakaní spojenci (Maya S. Adlerová) 14 Escape room (Andrea Fašková) 18 Zopár slov na úvod... Rok 2019 sme využili úryvky z vydaných kníh od slovenských autorov. Odvážni autori mali za úlohu uloviť úryvok, a vo vlastnom štýle a vlastných predstavách ho zrealizovať. Vyberali anonymne, čiže nevedeli ako veľmi sa (ne)priblížili originálu. Vznikli nám teda rôzne kombinácie a zaujímavé pohľady na príbehy. Začítaj- te sa do trochu iných príbehov, na aké ste zvyknutí... Za každým príspevkom je uvedený originál úryvku, podľa ktorého autori tvorili, spolu s ďalšími informá- ciami. Touto cestou chcem poďakovať nielen autorom (že to riskli), ale aj vydavateľstvám na trochu iné šírenie autorskej tvorby. -Denisa Kancírová (DNA)- šéfredaktorka časopisu Abdon Vychádza: 29.07.2019; Grafik: Denisa Kancírová; Obálka: Anton Lenčéš