Abdon Letný špeciál/2019 Abdon_letný špeciál 2019 | Page 15

dali kedysi rodičia namontovať už nebohej starej mame, boli odchýlené. Rozsvietila svetlo v mobile. Druhá ruka sa oka- mžite ponorila do plecniaka a nahmatala pištoľ. Schovala mobil a kľúče a odistila zbraň. Únava a opojenie z vína boli razom preč. Paula cítila už iba adrenalín. Dlaňou prudko roztvorila dvere a vošla do bytu. Cez okno spálne dopadalo do predsiene žlté svetlo pouličnej lampy. Paula sa obratne presúvala z miestnosti do miestnosti a po preskúmaní každého zákutia zvolala sama pre seba: „Čisté!“ Na okamih sa cítila ako hrdinka z amer- ického akčného filmu. Byt bol prázdny. Našťastie, vydýchla si. Prichytiť vo svojom byte zlodeja pri čine bolo to posledné, po čom teraz túžila. Bezradne sa posadila na dlážku, chvejúcimi ruka- mi zaistila pištoľ a vložila si ju medzi kolená hlavňou namierenou na dvere. V plecniaku nahmatala mo- bil. Vyťukala číslo stopäťdesiat osem a nahlásila vlámanie. Policajná hliadka dorazila o päťdesiat minút. Svet- lovlasý detektív teatrálne zamával služobným preu- kazom a zaodŕhal. úryvok z knihy Stvorená objasňovať zločiny (autor: Vojtech Beniczky), s. 147, vydavateľstvo Elist, rok 2016 autor: Maya S. Adlerová Som zajatá vo väzení vlastného ja a neviem, či to prežijem bez ujmy na duševnom zdraví. Mám totiž dojem, že mi úplne preskočilo. Nebo predo mnou zatvorilo dvere a peklo ma pozvalo do svojho do- mu. Jeho pozvanie som prijala dobrovoľne a bez akýchkoľvek výčitiek. A teraz tu sedím sama a bez- radná. Túžim a chcem, ale už nemôžem. A zabrániť v tom mi nedokážu ani dvojičky. Fajčím tretiu cigaretu, neprítomne pozerám, ako vonku prší a rozmýšľam, ako ďalej žiť. To, čo ma ešte pred pár mesiacmi tešilo, je preč. Odkráčam potichu do kuchyne. Nedotknutá večera na mňa neprítomne hľadí. Stojím tam a rozmýšľam, čo s ňou urobím. Nepociťujem hlad. Necítim už nič. Jed- nou rukou schmatnem tanier a jeho obsah skončí v koši na odpadky. Druhou rukou si uhladím vlasy, v ktorých sa mi začali objavovať prvé šediny. Mala by som si ich zafarbiť. Zapálim si ďalšiu cigaretu a pod- ídem ku kuchynskému oknu. Nechutí mi. Zahasím ju o rám okna, ignorujúc fakt, že ho tým zašpiním. Stojím tam ticho a počúvam dážď. Občas mám ešte výčitky svedomia, že som mala možno viac, ako som si zaslúžila. Bola som sebec. Teraz som apatic- ká a nemôžem spávať. Smútok sa stal mojou súčas- ťou a len občas ho zaženie smiech mojich dvoch detí. Fakt, že v skutočnosti tam so mnou nie sú, mi niekedy až tak veľmi neprekáža. Peklo je vynaliezavé. Vedela som to vždy, ale vi- dím to až teraz. Mala som počúvať Gabriela a jeho dobre mienené varovania, ale bola som príliš se- becká, príliš sebavedomá, príliš sústredená na vlastné potešenie. Anjel tak nemôže myslieť. To, čo som urobila, je neodpustiteľné. Chcela som byť ako ľudia; to ne- smieme. Teraz musím znášať následky svojich či- nov. Väzenie, ktoré mi Peklo pripravilo (mala som po- dozrenie, že s Gabrielovou značnou pomocou), je ako ušité na mieru. Tento dom, nič iné. Je to môj vlastný, malý vesmír, do ktorého nikto nemôže vstúpiť a ja nemôžem von. Som uväznená v smrteľnom tele, ktoré podlieha času, ale nemô- žem umrieť. Môj dom je presnou replikou domu, v ktorom som tak krátko bývala s Nicholasom, ale všetko v ňom je nesprávne. Zatiaľ, čo ten skutočný stránka 14