Abdon Letný špeciál/2019 Abdon_letný špeciál 2019 | Page 13

Šumia rieky a aj stromy. Bodla ho do brucha. Strach v jej tele nahradil ab- solútny chlad. Samu ju to prekvapilo. Šaňo potichu zastonal a dal Miške ruku na rameno. Strata brata Marka zlomí. Mišku okrem vraždy desí, „Prečo, Miška? Prečo...“ bolestivo zašepkal a naklonil sa k nej. že ho len sebou neuteší. Zľakla sa, že by ju chcel napadnúť, a tak odskočila. Nôž mu vytiahla z brucha. Šaňo padol tvárou na zem, no stále žil. Koberec pod ním nasiakol krvou. Preto ho s nasadením všetkých síl otočila. Pozeral sa na ňu ubolenými, avšak milými očami. Čo s ňou bude, nevie nik, raz nájde sa aktu vinník. Či z lásky, či popudu, „Prečo si taká zlá?“ zašepkal. nevyhne sa osudu. ORIGINÁLNY ÚRYVOK „Videl si včera v podniku DISCOSTAR Marka?“ opýtala sa a siahla do kabelky. Zrazu držala v pravej ruke kuchynský nôž. Pomaly sa k nemu prib- lížila, no Šaňo to nevidel. Snažil sa zatvoriť ne- poslušné dvere. Akoby precitla. Niečo ju zastavilo. Po tvári jej začali stekať slzy, zmiešané s riasenkou. No musela konať rýchlo. Marko už bude pomaly doma. Musí čo najrýchlejšie dokonať svoje dielo a zmiznúť. A tak si k nemu pokľakla, odvrátila zrak od jeho pohľadu a s besnotou pre ňu typickou bodala do Šaňovho tela. Po niekoľkých silných bodnutiach začali prúdy krvi striekať na všetky strany. „No jasné! Aj teba som tam videl,“ odvetil veselo a pomaly sa k nej otočil. „Len mi bolo čudné, prečo si tam ty tancovala s niekým iným...“ úryvok z knihy Aj láska môže zabíjať (autor: Tomáš Beník), vydavateľstvo Elist, rok 2017 autor: Maťka Holotňáková Konečne skončila v práci a tešila sa na stretnutie s priateľkami. Pekne si dajú niekoľko pohárov vína, pohovoria si o všeličom možnom a potom sa každá rozpŕchne domov. Po náročnom týždni v kancelárii a teréne si chcela dopriať zaslúžený oddych s pria- teľkami. Nasadla do svojho autíčka, takého klasického mestského typu, a po takmer prázdnych uliciach sa vydala na miesto stretnutia. —— —— Sťažka vystúpila z výťahu a z vrecka vylovila zvä- zok kľúčov. Na schodisku náhle zhaslo svetlo. In- štinktívne nahmatala mobil, aby si posvietila na dvere. Odrazu ustrnula. Z úzkej škáry presvitalo svetlo. Bezpečnostné dvere prvej generácie, ktoré dali kedysi rodičia namontovať už nebohej starej mame, boli odchýlené. Rozsvietila svetlo v mobile. Druhá ruka sa okamžite ponorila do plecniaka a na- hmatala pištoľ. Schovala mobil a kľúče, a odistila zbraň. Únava a opojenie z vína boli razom preč. Paula cítila už iba adrenalín. Dlaňou prudko roztvo- rila dvere a vošla do bytu. Cez okno spálne dopada- stránka 12