Abdon Letný špeciál/2018 Abdon_letný špeciál 2018

Vychádza: 23.7.2018; Autori: Bianka Knutova , Elwin Smaragdova , Marrrqui, Maya S. Adlerova , MetaLenka, Toma š Bení k; Grafik: Deniša Kancí rova ; Obálka: Anton Lenc e š ; Ilustrácie: pixabay.com Letný špeciál časopisu Abdon 2018 ( hmyzia planéta)