Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 7

a nie vyjsť. Veštkyňa by sa však poriadnych slov ne- dočkala, pretože mŕtve duše používali vnútorný hlas. „Čo ťa trápi drahá moja?“ spýtala sa veštkyňa a ruka s náramkami jej zacingotala, keď ňou pohla. Vo vnútri hlavy sa jej ozval hlas. Nerozlúčila som sa s nimi, kvílila žena, očividne jej zobrala život ne- šťastná náhoda. „Kto je tvojou rodinou?“ Bývajú v dedine, na dru- hom konci. Moje krásne vnúčatká, nepovedala som im, že ich ľúbim. Ani svojim deťom som to nestihla povedať. Veštkyňa si povzdychla: „Poviem im to.“ Duch sa vrátil, opäť sa usalašil veštkyni pri nohách a spokojne si položil hlavu na predné labky. Ja som sa so smrťou zmieril, prečo som teda tu? Skôr ako stihla veštkyňa čokoľvek povedať, duša sa postavila a za mierneho vrčania Ducha sa vybrala k bráne mŕtvych. Tichým hvizdnutím k sebe privola- la psíča, rukami oblapila jeho telo a zdvihla ho na svoje kolená. Duch mal totiž v sebe niečo, vďaka čomu vedela stará čarodejnica zistiť viac o mŕtvej duši. To, čo však zistila o tejto, sa jej nepáčilo. Tem- no z nej sálalo na diaľku, preto rýchlo prerušila kon- takt s Duchom a pustila ho na zem. Ďalšia duša pri- chádzala, noc bola ešte mladá a dlhá. Duša prestala kvíliť a trochu sa aj usmiala, vedela, že veštkyňa skutočne odkáže jej rodine, že ich ľúbi. Dvihla sa a už pokojnejšie odišla do ríše mŕtvych. Psíča ťapkalo vedľa nej, vyprevádzalo ju. Veštkyňa však odchádzajúcej duši už nevenovala veľa pozor- nosti, pretože sa sústredila na ďalšiu prichádzajúcu. Táto však nekvílila, vošla pokojne, akoby s gráciou. ##### POSTAVY ZO ZADANIA veštkyňa, duch autor: Tomáš Beník Postojte a počujte, ľudkovia smelí, Tento vysoký pán psíčka do výšky kolien mával. smutný príbeh o tom, kto v blázinci sedí! O tom, kto svojho psa ľúbil Ten mu strhanie liečil, keď ho na prechádzky brá- val. a masaker sa rozpútal, keď psa hlupák zhubil. Stres prvých šedín razom zmizol, keď mu havkáč ruku oblizol. Nuž teda odtiaľ, z mestskej časti Horák, pochádzal patológ Jaroslav Novák. Raz však prišiel deň, ktorý sa na zem mračil. Už 39 liet po tejto zemi chodil, Ten poľovník na tom mieste vôbec nemal byť. z toho už 13 sa v mŕtvolách brodil. Chlpatý chudáčik bez vôdzky sa mu nepáčil. A čomu sa divím, keď to bol patológ? A tak puškou sa rozhodol, že nebude žiť. Asi by sa im nevenoval, keby bol gynekológ... stránka 6