Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 6

Nová love story bude v kinách, Múmia: Veštkyňa sa vracia, žiadna nudná púštna zdochlina, ##### ktorá občas obväz stráca. POSTAVY ZO ZADANIA Možno to bude R-kový film, múmia, veštkyňa trochu gore, horor a brutus, čo však urobíme s tým, ak Múmia dostane lupus? autor: Maťka Holotňáková Veštkyňa sedela vo svojom kresle, v kachliach bo- lo počuť pukať drevo. Presne ako po iné roky, aj teraz čakala, kým sa október prehupne do novem- bra a konečne sa začne Deň Duší. Jeden jediný deň, kedy bola schopná rozprávať sa s mŕtvymi, dozve- dieť sa čo potrebuje, aby dokázala ľuďom z neďalekej dediny vyveštiť a povedať o ich mŕtvych príbuzných. Staré kukučkové hodiny nahlas tikali a spoločne s pukotom dreva vytvárali zvláštnu atmosféru, kto- rá by za normálneho dňa bola príjemná. Dnes to však malo od príjemnej atmosféry ďaleko. Blížiaci sa samotný Deň Duší totiž vyžaroval niečo desivé a mýtické, mŕtve duše sa opäť prebúdzajú a to už samo o sebe je trochu desivé. Aby toho nebolo málo, zvonku sa ozývalo trýznivé vŕzganie vetiev stromov, ktoré sa v chladnom vetre hýbali v zmyselnom tanci neskorej jesene a prichádzajúcej zimy. Veštkyňa sa pre seba usmiala aj napriek tomu, že stretnutie s mŕtvymi veľmi neobľubovala. Priečilo sa zákonom prírody, aby mŕtve duše ožívali, no do- hoda medzi temnom a svetlom musela platiť, ani ona s tým nemohla nič spraviť. Taktiež aj ľudia kaž- doročne oslavovali svojich zosnulých, takže to len umocňovalo príchod mŕtvych. Pozrela na hodiny. Už len pár minút a jej spojenie s dušami sa otvorí. Škrabanie na dvere ju upozorni- lo na návštevu. Stará veštkyňa sa ale neunúvala ísť otvoriť, pretože jej návštevník predsa len nebol ty- pickým návštevníkom. A skutočne, o chvíľu sa jej už o nohy obtieral neveľký huňatý psík čiernej farby. Jediné čo na ňom žiarilo, boli biele labky. Nahla sa a vľúdne sa usmiala. V tej chvíli pôsobila ako milá stará babička a nie ako veštkyňa a čarodejnica. Psí- ča sa jej ešte niekoľkokrát obtrelo o nohy a potom sa spokojne usalašilo pri jej chodidlách. Hodiny odbili polnoc a atmosféra sa zmenila ešte viac. Prítomnosť mŕtvych duší bolo cítiť. Ešte chvíľu a objavia sa prvé duše a rozhovory môžu začať. Presne ako čakala, prvá duša prešla cez jej dvere priamo k jej kreslu. „Vitaj,“ pozdravila veštkyňa prvú prichádzajúcu dušu. Tá sa miesto pozdravu rovno rozplakala kvíli- vým hlasom. Žena si vo svojom vnútri povzdychla, toto bude ťažký oriešok. Podľa všetkého duša um- rela len nedávno a nebola na to pripravená. Duša aj naďalej kvílila žalostným hlasom, slová z nej nie stránka 5