Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 3

autor: Anna Em Zabil som ho. Tou železnou tyčou, ktorá pokojne ležala na chladnej zemi a vyzerala, akoby ma volala. Ešte te- raz sa pousmejem nad tým osviežujúcim pocitom, keď som uvoľnil svoje dlho potlačované emócie. Ten smútok, hnev a strach, ktoré vo mne prúdili ako hurikán a pýtali sa von. Pamätám si červenú krv, ktorá pomaly stekala po chladnom železe, obtáčala sa okolo neho ako nepo- kojný had, až dosiahla k mojim zovretým prstom. Cítil som, ako jeho horúca krv chladne na mojej svetlej pokožke. Jeho život sa vytratil a naplnil ten môj. Jediné, čo ma znepokojovalo, boli jeho posledné slová: „Preklínam ťa, Jaro! Preklínam!“ kričal Viktor, môj kedysi najlepší kamarát. Veľmi trúfalé slová od človeka, ktorý neúnavne kopuloval s mojou man- želkou. Vedel, ako som ju miloval, a napriek tomu podľahol. Nie raz, nie dvakrát, ale takmer celý rok! Ja by som ho mal prekliať! „Už nie si taký hrdina,“ zasmial som sa a hľadel na mladého muža mŕtvolne bieleho v tvári, ktorý ne- hybne ležal na mojom stole. Bola irónia, že práve ja som mal vykonať jeho pitvu. Nikto ma neupodoz- rieval a už ani nebude, keďže všetky dôkazy mám vo svojich rukách a polícia uvidí len to, čo budem chcieť. Vraví sa, že spontánne veci sú tie najlepšie a síce neviem, kto to vymyslel, ale mal pravdu. Jeho vraž- du som vôbec neplánoval, prišla nečakane. Ako sil- ná víchrica. Na chvíľu som zapochyboval, či som neurobil chybu, nezanechal po sebe stopy alebo ma niekto nevidel, ale doteraz vyzeralo všetko sľubne. Trávil som v práci celé dni. Neúnavne som pitval ľudské telá, nesúce v sebe zložité príbehy, ktoré sa predo mnou s každým zárezom odhaľovali viac a viac, až nakoniec zobrazili celý svoj dej. Mŕtvoly mi robili spoločnosť a neprišlo mi to ani divné, ani morbídne. Každá práca má v tomto svete svoje miesto a keď som si mal vybrať medzi rušnou kanceláriou plnou nepokojných ľudí a chladnými ľudskými telami, neváhal som. Stal som sa patoló- gom. Človekom zmoreným svojou robotou, prepra- covaným, ale milovaným a podporovaným svojou ženou. Alebo aspoň do včera som žil v tejto ilúzii. A zrazu všetko skončilo. Zničil mi môj sen, môj krás- ny život a mne neostávalo nič iné, len zničiť ten je- ho. „Keby si mohol vrátiť čas, urobil by si to znovu?“ smeroval som svoju otázku na Viktora, ale odpoveď neprichádzala. „Zradil by si svojho priateľa len pre pár minút rozkoše?“ pokračoval som ďalej a nesúhlasne pokrútil hlavou. Urobil by to. Viem to. A preto neľutujem, čo sa stalo. Každý si je strojcom svojho šťastia a on si vy- bral to svoje. Na úkor toho môjho. A on si ma dovo- lil prekliať. Svoj posledný výdych venoval mne a môjmu nešťastiu. „Pff,“ odfrkol som. Neverím na nadprirodzeno a silu vyslovených slov. Medzi prsty som pevne uchopil skalpel a s chladom Angličana vykonal dlhý a rovný zárez, od jeho pŕs až po pupok. Roztvoril sa ako púčik ru- že. Pokojne a prirodzene. „Tak, a teraz ti rozcvaknem rebrá, aby som sa do- stal k tvojmu vnútru,“ komentoval som svoj ďalší krok, akoby to Viktora mohlo zaujímať. Prvé rebro prasklo pod mojím tlakom. Chcel som pokračovať ďalej, keď svetlo v pitevni zablikalo. Spozornel som. Bez svetla sa robí veľmi ťažko. Tma je temná a zákerná. Otvára dvere ľudskej predstavivosti a príšerám zavretým v našich srd- ciach. A možno aj niekde inde. Nič sa nedialo a ja som pokračoval ďalej. So zvu- kom vychádzajúcim z drviacej sa kosti, svetlo opäť zablikalo a ja som sa ponoril do umelej noci. stránka 2