Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 21

nohou, aby ju odohnal. Vrana rozhorčene zakráka- la, vzniesla sa a do vzduchu a opäť pristála na zem o niekoľko metrov ďalej. Čoskoro sa k nej pridali ďalšie. Čakali na čerstvé mäso. Granáty. Zákopy. Plyn. Bajonety a pištole. Už tretí rok trvajúce peklo na zemi. Takto si tretiu svetovú vojnu nepredstavoval ni- kto. Roland osobne očakával oslepujúcu žiaru na oblohe, tlakovú vlnu a potom už nič. Ale vodcovia sveta mali vojnu a súťaženie, ktoré s ňou prichádzalo, priveľmi radi. Aký zmysel má bo- jovať, ak nie sú víťazi ani porazení? Nie, ak chceme bojovať, urobíme to po starom. A tak nebolo povo- lené nič, čo sa nepoužívalo počas prvej svetovej vojny. Aký úžasný nápad, aká blahosklonnosť, aké dobrodenie. Ako tam tak Roland ležal, želal si, aby radšej rovno odpálili všetky jadrové bomby sveta a on mal ko- nečne pokoj. Nevedel, čo sa stalo. Napredoval s ostatnými, opatrne sa plazil po zemi klzkej od krvi a hnijúceho mäsa, a snažil sa pritom nedýchať. Niekto vpredu vykríkol. Ozvali sa výstrely, krajinu zahalil dym. Strieľal, ale nevedel na koho. V konečnom dôsled- ku na tom ani nezáležalo. Odkiaľsi spredu priletel granát a Rolanda odhodilo dozadu. Keď sa prebral, okolo neho bolo ticho a smrť, a nad hlavou mal nekonečnú oblohu. Pravá noha ho bolela ako čert, a keď sa mu podarilo nadvihnúť, aby uvidel rozsah svojho zranenia, potvrdili sa jeho najhoršie podozrenia. Nohu mu odtrhlo kúsok nad kolenom a z rozstrapkaného tkaniva striekala krv. Ležal tam a kričal, a keď sa pozrel doľava, uvidel muža asi v jeho veku; matne si spomínal, že ho vi- del v zákopoch. Áno, ešte v to ráno spolu pili sladký čaj a hovorili o tom, čo budú robiť, keď sa vojna skončí. Roland mal doma dcéru, on syna. Teraz bol mŕtvy. Z rozpáraného žalúdka mu vytekali črevá a šíril sa od neho odporný zápach, ktorý sa miešal s posmrtným smradom bojiska. Roland vedel, že čoskoro na tom bude rovnako ako on. Smrť už takmer cítil na jazyku. Tak nejako to tušil už od začiatku vojny – akoby existoval len preto, aby umrel. Takto, v tejto chvíli. Mal vôbec nejaký iný život? Jeho spomienky vyze- rali nereálne a plasticky, akoby mu ani nepatrili, ale niekto ich vymyslel namiesto neho a vložil mu ich do hlavy. Je vôbec niečo také možné? Krútila sa mu hlava a v ústach mal sucho. Slnko nemilosrdne pražilo, hoci bol už stred októbra; bez pochýb za to mohlo globálne otepľovanie. Ktovie, čo s planétou urobí táto vojna? Možno sa zriekli jadrových zbraní, ale čo ostatné veci? Čo palivo, uhlie, požiare, ktoré musí byť vidno až z vesmíru? Život pred vojnou sa mu zdal ako sen, ako zle na- písaný príbeh, ktorý nedával zmysel. Skutočne bol kedysi ženatý? Volala sa Monika a mali dcéru. A potom zmizla, pár rokov pred začiatkom vojny. Po líci mu stiekla osamelá slza. Všetci hovorili, že od neho utiekla. Ale to by so sebou vzala aj Líviu, pretože Monika nebola žena, ktorá by sa jedného dňa rozhodla začať nový život a nechala dcéru pri manželovi. A vedel, že ho milo- vala a on ju miloval tiež. Viac než čokoľvek na svete. Prečo by utekala? Ten cvokár, musel s tým niečo mať. Nechápal, prečo za ním Monika stále chodila – pochyboval, že ho potrebovala. Nechcel ju ale obmedzovať, okrem toho, čo on vedel o jej problémoch? A dôveroval jej, vedel, že by ho nikdy nepodviedla. Ale na dru- hej strane, ten psychológ... tomu neveril ani slovo. Už na pohľad mu bol nepríjemný. Vyzeral slizko a tváril sa tak dôležito, až mal Roland chuť mu jed- nu vraziť. „Je mi ľúto, že vaša žena odišla,“ povedal Ro- landovi medzi dverami, keď za ním prišiel, aby sa ho jasne a bez okolkov opýtal, čo s ňou spravil. „Ak by ste sa o tom niekedy chceli pozhovárať, pokojne zavolajte a dohodneme si stretnutie.“ Roland mal čo robiť, aby ho nevytiahol z dverí za tú smiešnu bodkovanú kravatu. Zaťal ruky v päste. „Ty pajác nafúkaný, veľmi dobre viem, že sem cho- dila.“ Zamračil sa. „Mali by ste si dávať pozor na ústa, stránka 20