Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 20

prvým možným smerom – do kuchyne. Kroky sa približovali. Ostala jej jediná možnosť – schovať sa. Otvorila prvú skrinku a skočila do nej. Našťastie bo- la prázdna a Klára nebola priestorovo objemná. Srdce mala až niekde v krku a rukou si zakryla ústa, aby sa neprezradila. Cez malý otvor vo dverách po- zorovala prichádzajúcu postavu. Videla, že sa jedná o nahú ženu, ale nevidela jej do tváre. S úľavou vy- dýchla a vyšla von. „Dobrý deň, ja som Klára. Myslela som, že to je Kmeť, tak som sa schovala. On vás tam dole väz...“ Klára si vtedy všimla mŕtvolný výraz ženy. „Ste v poriadku?“ spýtala sa s obavou. Monika-zombie zavrčala a vrhla sa na Kláru. Tá nemala žiadnu šancu. Poslednú vec, čo si pamätala, bol strašný zvuk praskajúcej lebky a ohromná bo- lesť. Pavol sa prebral. Uistil sa, že ešte žije a namáhavo vstal. Hlava ho strašne bolela, asi mal ľahký otras mozgu. Motajúc sa vyšiel hore schodmi. Nesmie sa dostať von. Začul krik a zavrčanie z kuchyne. „Monika,“ oslovil ju. „Prečo ona a nie ja?“ Miesto odpovede zavrčala a utekala. Pavol sa roz- behol za ňou. Bez väčších problémov vyrazila vcho- dové dvere a rozbehla sa na ulicu. „Do prdele!“ nahlas zanadával Pavol a snažil sa ju zastaviť. „Monika počkaj!“ zakričal a zastavil sa uprostred cesty. „Ja ťa stále milujem!“ Ona sa zastavila a pozrela jeho smerom. Zavrčala. „Milujem ťa, počuješ? Vráť sa! Sľubujem, že už ťa nikdy nezavriem v pivnici!“ Vyzeralo to, že Monika-zombie naozaj váha. Jej pohľad sa trochu zjemnil. „Tak vidíš,“ usmial sa Pavol a natiahol k nej ruku, „si len moja. A ja tvoj.“ Monika-zombie sa pohla smerom k nemu. Pavol mal oči a uši len pre ňu. Preto nepočul trúbenie a piskot gúm dodávky, ktorá sa vyrútila zo zákruty a valila sa priamo naňho. I would do anything for love, and there'll never be no turning back. ##### Tupá zvedavá krava, pomyslel si. Určite sa na jeho inštrukcie vykašľala. Bežal za zvukom a naskytol sa mu strašný pohľad. Na zemi v kaluži krvi ležala jeho klientka. Tam, kde mala byť hlava sa nachádzala len krvavá hmota. Nad tým všetkým stála Monika- zombie a pochutnávala si na Klárinom mozgu. POSTAVY ZO ZADANIA psychológ, zombie autor: Maya S. Adlerová Roland bol v riti. Ani sa len nesnažil nájsť na svo- jej situácii niečo pozitívne, ako to robil kedysi dáv- no, keď ešte pred vojnou žil normálny život. Bol úplne a totálne v riti a už mu nikto nepomôže. du sanitári, aby zozbierali aspoň ranených, ale nikto neprišiel; hrozba nepriateľa bola stále príliš vysoká. Rozumnejšie bolo preskupiť zostávajúce sily, pre- miestniť sa. Pravú nohu mu odstrelil granát, šikovne hodený nepriateľským vojakom a on ostal nehybne ležať uprostred zeme nikoho, obklopený čerstvými aj hnijúcimi mŕtvolami. Zo začiatku ešte dúfal, že prí- Ozvalo sa zakrákanie a na zemi neďaleko neho pri- stála vrana. Zvedavo priskočila bližšie, naklonila hla- vu raz na jednu, raz na druhú stranu. Pozorovala ho čiernymi očkami. Roland vykríkol a vykopol ľavou stránka 19