Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 19

save me now but you. Neváhal, zobral Monikino telo a odniesol ho do pivnice. Vrátil sa hore do knižnice a takmer okamži- te našiel, čo hľadal. Vzal prastarú knihu a sviečky, a vrátil sa do pivnice. Sviečky rozostaval presne podľa obrázku v knihe okolo Monikinho tela a zapálil ich. Nadýchol sa a vyriekol slová, ktoré ma- li jeho milovanú navrátiť k životu. Keď skončil, kýže- ný efekt sa nedostavil. Počkal pár minút a vyvolávací rituál zopakoval. Zase nič. Sklamane zaklapol knihu a pobral sa preč. Vtedy sebou Moni- kino telo náhle trhlo. na ňom, trávi s Monikou každú minútu, no mimo tých pár minút po kŕmení po ňom spravidla vrčala a snažila sa ho zabiť. Zvykol si na to a dokonca začí- nal mať pocit, že aj Monika-zombie sa bráni čoraz menej. Nasledujúci týždeň mal opäť ako poslednú klient- ku študentku Kláru. Bola práve uprostred popisova- nia jednej obzvlášť ťažkej skúšky, kedy sa zdola ozval strašný rachot. „Čo to bolo?“ zdesene sa spýtala. Žena-zombie dvihla hlavu a znova tlmene zavrča- la. „Neviem,“ rovnako vystrašene odpovedal Pavol, no on k tomu mal oveľa väčší dôvod. „Idem sa po- zrieť, vy sa zamknite a za žiadnu cenu neopustite túto izbu!“ „Niečo som ti priniesol,“ prehlásil Pavol a ukázal jej obsah igelitovej tašky. „Prečo preboha? Čo tam máte medveďa?“ trochu pobavene sa spýtala Klára. Tvorili ho tri čerstvé ľudské mozgy – jedinú možnú potravu pre zombie. Z počiatku to bol veľký prob- lém. Pavol skúšal Monike dávať najprv mozgy zvie- racie, no to ju akurát rozzúrilo. Oslovil teda zamest- nanca pohrebnej služby, o ktorom vedel, že má fi- nančné problémy. Sľúbil, že mu kráľovsky zaplatí, ak ho bude pravidelne zásobovať ľudskými mozga- mi svojich klientov, ktorým robili posledné taxi na tomto svete. Najprv sa oštiadal, no keď mu Pavol zamával eurami pred nosom, zmenil názor. Z knihy o zombie vedel, že primárne idú po celkom čer- stvých mozgoch, nič lepšie a nenápadnejšie ho však nenapadlo. Okrem toho, pri pohrebe už nikto ne- božtíka nekontroloval, či má všetky orgány tam, kde má mať. Pavol odopol Monike-zombie náhubok a tá sa lačne pustila do mozgov. Jedno kŕmenie za týždeň stačilo. Keď bola s jedlom hotová, Pavol jej znova nasadil náhubok a začal ju hladiť po tele. „Robte, čo vám hovorím, verte mi!“ prikázal Pavol a vybehol z ordinácie. „Chýbala si mi,“ prehlásil, ako si rozopínal nohavi- ce. Chytil ju za boky a napriek očividným protestom ju naučeným chvatom pritiahol k sebe. Vnikol do nej a slastne zavzdychal. Bola jeho. Navždy len jeho a on jej. Tento rituál sa opakoval každý piatok. Keby bolo Rýchlo prehľadal šuplíky v kuchyni a vzal si dlhý mäsiarsky nôž. Ak sa Monike podarilo dostať von... Nechcel na to radšej ani pomyslieť. Rozsvietil svetlo a opatrne schádzal dole do pivnice. Keď zišiel, zba- dal to, čoho sa obával. Železné dvere boli vyrazené. Preglgol. „Monika?“ zavolal roztraseným hlasom. „Monika? Si tu?“ Nikto neodpovedal. Opatrne našľapoval krok po kroku smerom k železným dverám. Tie sa zrazu roz- leteli dokorán a Pavol už nestačil zareagovať. Moni- ka-zombie mala ohromnú silu a odhodila ho do ste- ny. Udrel sa do hlavy a stratil vedomie. Kláre to nedalo, musela sa na vlastné oči presved- čiť, čo sa deje. Potichu vyšla z ordinácie a počúvala pri otvorených dverách. „Monika? Monika, si tu?“ začula hlas zdola. Preboha! zdesila sa. On tam niekoho väzní! Zrazu začula zavrčanie, tupú ranu a rýchle kroky na schodoch. Otočila sa na opätku a šprintovala stránka 18