Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 17

Muž oproti sa usmial. „Nie je dôvod ospravedlňo- vať sa, Klára. Ide o to, aby ste sa tu cítili komfortne a dostali to zo seba. A pokiaľ pri tom chcete kričať, moje uši a tieto steny,“ rozhodil rukami, „to znesú.“ tkvel práve v jeho schopnosti vycítiť emócie člove- ka. Stačil mu krátky pohľad na konkrétnu osobu a presne vedel odhadnúť jej charakter bez toho, aby vôbec daná osoba prehovorila. Trochu sa upokojila a nesmelo dvihla kútiky. „Nie je to tak jednoduché, pán Kmeť...“ začala, no preru- šil ju. „Viete, čo si myslím, Klára?“ nahol sa dopredu a hlboko sa jej zadíval do očí. „Myslím, že ste na seba veľmi prísna.“ Klára bola jeho posledná pacientka v ten deň. Ne- mohol sa dočkať konca. Pavol, napriek tomu, že jeho práca spočívala v počúvaní a rozprávaní sa s ľuďmi, najväčšmi miloval samotu. Bol len on sám a jeho myšlienky a... Ordináciu mal vo svojom do- me, takže stačilo prejsť cez dvere a bol z práce do- ma. Odobral sa do kúpeľne. Po sprche si prehliadol svoje vyšportované telo v zrkadle. Každé ráno vstá- val o piatej ráno, aby si šiel zabehať a po behu si zacvičil. Miloval disciplínu a poriadok, a tento ranný rituál mu pomáhal ju dodržiavať. Zišiel dolu do ku- chyne, aby si nachystal večeru – ľahký šalát s tuniakom a pohár vína. Večer nikdy nejedával ťaž- ké jedlá. Pavol žil sám. Nikdy nebol ženatý, ani ne- mal vážny vzťah odkedy... Prekvapene otvorila oči dokorán, no než stačila zareagovať, psychológ pokračoval. Z myšlienok ho vytrhol zvonček od dverí. Vstal a išiel otvoriť očakávanej návšteve. „Pavol,“ opravil ju psychológ a znova ju obdaroval jedným z tých úsmevov, z ktorých sa ženám podla- movali kolená, „pre vás Pavol, Klára.“ „Áno, Pavol,“ opravila sa Klára a opäť raz zapýre- ne odvrátila zrak. „Ako hovorím, nie je to jednodu- ché. Veľa sa odo mňa očakáva a najmä ja by som bola veľmi sklamaná, keby sa to nepodarilo. Ale už je toho skrátka príliš.“ „Tie vaše obavy a fantázie. Áno, nazvime to fantá- zie, ktoré máte. To, čo sa stane v prípade neúspe- chu. To všetko vyplýva z toho, že na seba príliš tla- číte. Veľmi by ma zaujímalo, odkiaľ sa to vo vás be- rie. Kedy to začalo?“ Chvíľka ticha. „Poď ďalej,“ s vážnou tvárou privítal hosťa. „Nemali by sme sa stretávať u teba,“ trochu usta- rostene mu odpovedal muž v ošuntelom kabáte, ktorý rozhodne nevyzeral ako niekto, kto má bežne čo dočinenia s mužom ako Pavol. „Môže sa to pre- valiť a problém máme obaja!“ „Fuuu,“ začala po malom momente Klára, „takto som sa nad tým nikdy nezamýšľala, Pavol. A po- pravde, naozaj neviem o ničom, čo by ma tak výraz- ne ovplyvnilo.“ „Žiadne obavy. Nikto sa nič nedozvie, ak to sám nikomu nepovieš. Koľko toho máš?“ spýtal sa Pavol a ukázal na čiernu igelitovú tašku, ktorú držal muž v ruke. Pavol pozrel na hodinky a odkašľal si. „Takto, Klá- ra,“ prehlásil, „zostává nám posledných pár minút sedenia. Skúste sa na chvíľku zamyslieť a povedzte, s čím odchádzate z dnešného sedenia.“ „Pozri sa sám,“ roztvoril muž igelitku a na malý moment odhalil monogram na košeli pod kabátom. „Hmm,“ zahľadela sa do stropu. „Asi... Ja vlastne ani neviem. Som rada, že som konečne dokázala hovoriť o tom, čo ma trápi. A inak. Inak asi ne- viem,“ pokrčila ramenami. Pavol sa usmial. V skutočnosti ju mal prečítanú už po piatich minútach, čo vošla do jeho ordinácie. Dôvod, prečo bol taký úspešný vo svojom obore, Stálo tam Pohrebníctvo Posledná cesta. Pavol skontroloval obsah tašky a spokojne prikývol. Sia- hol do vrecka, vytiahol peňaženku a odrátal niekoľ- ko bankoviek. Taška a peniaze si bez slova vymenili majiteľov. „Aj tak nechápem, načo to potrebuješ,“ pokrútil hlavou zamestnanec pohrebnej služby. „Hoci, ja to vlastne radšej nechcem vedieť.“ Kývnutím hlavy sa rozlúčili a funebrák rýchlym stránka 16