Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 15

Probudily ho až ranní sluneční paprsky. Nečekaně se cítil o něco lépe než předchozí den, jako by mu opravdu samotný spánek pomohl. pozornost, která vyústila ve střep zapíchnutý v ruce. Sestřička vyjekla a omdlela při pohledu na krev vytékající jí z otevřené rány. „Ha, zdravím vás pane Kmeť, všechno v pořádku? Zdá se, že vypadáte lépe. Opravdu nečekané! S takovou se brzy rozloučíme,“ zasmál se svému vtipu primář. „A jak jste se vyspal? Doufám, že vče- rejší ruch na vás neměl moc negativní vliv, i když jako psycholog byste měl být přece jen odolný.“ Zvuk svaleného těla přivolal okamžitě vrchní sest- ru, která zhodnotila situaci příkrými slovy: „Ti mladí dneska už nic nevydrží!“ A začala mladou podříze- nou křísit. „Slyšel jsem pane primáři, že těch případů úmrtí bylo až nepřirozeně víc.“ „Ano, to máte pravdu. I na JIPku jich bylo za po- slední týden pět, a to je docela vysoké číslo. Vlast- ně, když se nad tím zamyslím, začalo to, stejný ve- čer, kdy vás přivezli rovnou ze sálu a to jsem slyšel, že ve vedlejších operačních sálech jim na stole zů- stali dva další pacienti.“ Zamračil se zamyšlením primář a bezděky se podrbal na bradě. „To jako chcete říct… “ oblízl si nervózně Pavel okoralé rty a hned se mu vybavil v celé své děsivos- ti včerejší sen s holčičkou. „Já nic takového netvrdím pane kolego, jsem pře- ce jen muž vědy. Takovéto dedukce bych přenechal vašim pověrčivým bláznům. Ehm, pardon, klien- tům,“ roztržitě se opravil a vsunul si ruce do kapes pláště a odešel. Pavel se natáhl pro skleničku s vodou, aby se na- pil. Už ji držel, když najednou ucítil, jako by ruka samotná ani nebyla jeho a sklenička mu z ní vy- klouzla. S třískotem a cáknutím dopadla na zem. „Jdi se podívat za panem Kmeťem, co se stalo,“ uslyšel přísný ženský hlas nejspíš hlavní sestry. „Já tam nechci! Nemám z toho člověka dobrý po- cit, jako by kolem něj byla nějaká zlověstná aura!“ odpovídal jemnější rozechvělý hlas spíše šeptem. „Mně vůbec nezajímá, jaký máš nebo nemáš po- cit, prostě to udělej!“ dodala vrchní sestra. Záhy se zjevila nervózní tvář mladé sestřičky, aby hned zmizela a vzápětí přišla s hadrem, smetáčkem a lopatkou. Začala uklízet střepy, a přitom z Pavla nespouštěla vyděšené oči. To mělo za následek ne- Ta, jen co přišla k sobě, vytřeštila na Pavla oči a instinktivně se od jeho lůžka odtáhla, co to šlo. „Vy to nevidíte?!“ zaznělo z jejích úst vyděšeně. „Co prosím tě?“ dodala vrchní a nervózně zatěka- la po okolí jeho lůžka. „No to!“ Ukazovala sestra roztřeseným prstem na místo za hlavou Pavlova lůžka: „Vždyť tam někdo stojí!“ Pavel se otočil tak prudce, jak mu jeho bolavé tělo dovolilo, a oddechl si, jakmile se přesvědčil, že za svým lůžkem nikoho nevidí. Pomalu vracel zrak k sestřičce na podlaze a najednou jím projel děs. Jen úkosem zahlédl siluetu, sklánějící se nad ním. Trhl hlavou zpět, až ho zabolelo za krkem. Opět nic neviděl. Strach v něm už zůstal. Opravdu se zde dě- lo něco divného, zlého. Jeho vnitřní pocit, jemuž mohl vždy důvěřovat, hovořil jasně. Polkl, v záchvatu skrývané paniky požádal o něja- ký utěšující prostředek, jakmile mu ho vrchní píchla přímo do kanyly, zmalátněl a uvědomil si, jakou udělal fatální chybu. Bylo pozdě. Začal se propadat do nevědomí. Nacházel se zpět v oné holé místnosti. Už nebyla bílá, spíš šedá, světlo se ztrácelo v rozích a po roz- hlédnutí v něm zatrnulo. Byla tam! Ta postava! Nyní vůbec nevypadala jako nevinná dívenka, spí- še jako nepřirozeně natažený strašák, temný ve své děsivosti. Úsměv ve svraštělé tváři, jíž vprostřed vévodil zalomený dlouhý nos a dvě řady ostrých zubů vystupujících z bezretých úst. Velké černé oči ho sledovaly bez mrknutí a zašpičatělé uši lehce zakmitaly. Vlasy přízraku prapodivně vlály, i když v místnosti nebyl žádný průvan. Postava se k Pavlovi pomalu přisouvala, aniž by byl vidět po- stránka 14