Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 14

„Pane Kmeť, ležíte už týden na jednotce intenzivní péče v naší nemocnici. Měl jste ošklivou nehodu a mně osobně, i mým kolegům, jste přidělal několik nových vrásek,“ odvětil přízrak v bílém, ze kterého se postupně začínal formovat muž středních let v bílém plášti. „Já jsem primář Novotný a váš případ jsem si vzal osobně na starost. Zdá se, že jste z nejhoršího venku, i když jsme moc nedoufali. Vám, jako kolegovi, to mohu říci narovinu, třebaže jste jen psycholog.“ Zasmál se svému hloupému vtipu a ještě dodal: „Kdybyste něco potřeboval, ne- bojte se říct sestřičkám, nebo si rovnou vyžádejte mne. Nabírejte síly a na viděnou.“ Ležérně mávnul a odkráčel pryč. Pavel pomalinku zpracovával nově získané infor- mace a předchozí události, které ho zavály až sem – napojeného hadičkami na pípající přístroje, se mu momentálně nezdály moc důležité. Hlavně obraz Moniky se vytrácel z vědomí rychleji, než by si dříve kdy dokázal připustit. Celé tělo ho bolelo, hýbat se ani moc nemohl a od toho všeho přemýšlení se cítil ještě vyčerpanější, než když se probral k vědomí. Pomalu se začal pro- padat do stavu nevědomí. Poslední myšlenka vy- střelila a na vteřinu upoutala jeho pozornost: „Něco je jinak, něco je špatně!“ Poté už jej obejmul a přikryl svými perutěmi tem- ný anděl spánku a zapomnění. Ležel v holé prosvětlené bílé místnosti, v níž kro- mě postele, na které se nacházel, nebyl vůbec žád- ný nábytek. A kromě něj samotného v ní nikdo jiný nebyl. Alespoň se mu to tak zpočátku zdálo, neboť měl zvláštní pocit, že zde rozhodně sám není. A opravdu, když se znovu rozhlédl, uviděl v protilehlém rohu stát malou copatou holčičku, v růžových šatičkách s velkou rudou mašlí, které kontrastovaly s jejími havraními vlasy. I tvář měla na první pohled příjemnou, bylo na něm však něco, co jej znepokojovalo. Hlavu měla lehce nakloněnou, usmívala se v neměnící se grimase a pevně ho po- zorovala svýma černýma očima bez bělma. Připada- lo mu to jako celá věčnost a výjev, jenž by jindy pů- sobil příjemně, ho začínal čím dál víc děsit. Děvčát- ko se vůbec nehýbalo, jako by bylo živou sochou. Zdálo se mu, že tato situace trvá celou věčnost a nejraději by z místnosti utekl, kdyby mohl, avšak jeho údy ho neposlouchaly a ani hlavu od dívenky nemohl odvrátit. Strach mu zaplavoval každou buň- ku v těle, a kdyby mohl, začal by křičet. Ani to mu však nebylo dopřáno. Hrůza už ho měla úplně ve své moci, když dívenka prakticky nepostřehnutelně trhavým pohybem napřímila hlavu, současně nepři- rozeně otevřela ústa jako had do temného tunelu, a natáhla k němu ruce. Současně se ozval táhlý pí- pavý tón. Vyděšeně se probral a už se chtěl uklidňovat, že šlo pouze o sen. Tón ovšem zůstal, a navíc se k němu přidal ruch překotně klapajících podrážek a rozčílením vzrušených hlasů. „Tak, kde jste sakra s tím defibrilátorem?!“ „Sestři! Adrenalin! Hned!“ „Ano, doktore.“ „Je to zbytečné! Sestro, piště čas úmrtí. A ať ho lapiduši okamžitě odvezou na patologii, chci co nejdřív vědět příčinu smrti.“ „Jak je to možné pane doktore, vždyť už se zlepšo- val! Zítra ho měli převést normálně na pokoj.“ „Nevím sestři, je to vážně divné. Už pátý případ během takové krátké doby. Jsme sice, kde jsme, ale takovou úmrtnost snad nepamatuji, co tu dělám. Obejděte potom ještě ostatní pacienty, jestli je vše v pořádku.“ Pavel z toho nic neviděl, jednak byla tma, a navíc byla jeho postel od veškerého dění oddělena plen- tou. Pomalu v něm ještě doznívala hrůza z nesku- tečně živého snu smíšená s nedávným děním. Vyru- šila ho jen na malou chvíli hlava sestřičky, která se zjevila zpoza závěsu: „Vše v pořádku? Jen spěte, nic se neděje. Dobrou noc.“ A stejně náhle zmizela. Nemusel by být vůbec psycholog, aby pochopil, že se zde děje něco divného. Samotné zabarvení hlasu zdravotnice hovořilo za vše. Myslel si, že již nikdy v životě neusne, jeho tělo na to mělo jiný názor a pípavý zvuk ho nakonec opět uspal. Nyní již do klid- ného bezesného spánku, v němž se nabírají síly a regeneruje tělo. stránka 13