Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 11

autor: Viktória Dominová Hrobár. Tak ho všetci prezývali. Starší muž sa po- maly šuchtal po blatistej zemi a popamäti prechá- dzal pomedzi kamenné kríže, nakrivo zapichnuté do zeme. Kráčal zhrbený. V jednej ruke lopatu s hrabľami, druhú na boľavých krížoch. Uprostred cesty sa za- stavil, aby si odpočinul, sadol si na lavičku, na kto- rej sa podpísal zub času. Zostala posledná doska, ostatné sa polámali a vytŕčali do strán ako zuby ob- rovskej beštie. Belasými očami, ktoré sa mu na opálenej a vráskavej tvári ostro vynímali, sa zadíval na vra- nu, ktorá sedela na špičke najvyššieho z krížov. Akoby mu pohľad opätovala. Naklonila hlavu do strany a hlasno zakrákala. Ešte chvíľu na seba poze- rali, skúšali trpezlivosť toho druhého, až napokon mocne zamávala krídlami a stratila sa v diaľke. Napriek hrubšej bunde ho podchvíľou striasalo od zimy. Hmla, ktorá sa najskôr iba lenivo plazila po zemi, postupne naberala na sile a vedel, že ak sa nepoponáhľa, čoskoro si neuvidí ani na nos. No práve tento nečas ho vytiahol z pohodlného kresla a príjemného tepla domčeka. Nikdy to nerobil, keď hrozilo, že sem prídu nejaké decká vyvolávať du- chov. Obzrel sa k domu, v ktorom kdesi vnútri posedá- vala jeho dvanásťročná vnučka. Často mala kadeja- ké nápady a aj teraz vyriešila problém, ktorý mal so skupinou tínedžerov. V poslednom čase sem stále chodili a nechávali po sebe vypálené sviečky a kopec odpadkov. Keď ich v podvečer videl prichá- dzať, čosi si zafrflal popod nos a Eliška stála zrovna za jeho chrbtom. „Počúvaj, dedo, čo keby sme niečo urobili?“ uškr- nula sa, ako to robila vždy, keď chcela čosi vyviesť. „Mám nápad.“ Chytila ho za ruku, odtiahla od okna a zaviedla do spálne, v ktorej kedysi býval s manželkou. Po jej smrti si odtiaľ vzal veci a presťahoval sa do obývač- ky, ktorá sa v zime vykúrila rýchlejšie a teplo sa v nej aj dlhšie udržalo. Okrem toho mu spôsobova- lo bolesť spávať v izbe, v ktorej zomrela. Dúfal, že keď odtiaľ odíde, o to dlhšie v izbe zostanú posled- né okamihy, ktoré strávil po jej boku. „Ak to zaberie, už sem neprídu. Aspoň nie títo.“ Vybehla po schodoch tak rýchlo, že jej ledva stíhal. Prudko otvorila dvere do spálne a pribehla k truhlici, kam si jej babička ukladala oblečenie. Opatrne, ako drahocenný poklad, odtiaľ vytiahla vrchné kôpky oblečenia, uložila ich na posteľ a napokon s víťazoslávnym úsmevom chytila do rúk biele čipkované šaty. „Tvoja babička ich milovala,“ zamrmlal Hrobár a oči sa mu naplnili slzami. „Nosila ich vždy, keď mohla.“ „Dedo, neboj sa, dám na ne pozor,“ povedala váž- ne a odbehla aj so šatami do izby, v ktorej bývala, keď k nemu prišla na návštevu. Trvalo iba pár mi- nút, kým vybehla z izby a zakrútila sa dookola. „Ako vyzerám?“ Vlasy si zaplietla do dvoch vrkočov, uviazala ich červenými mašľami, obliekla si biele šaty, ktoré jej siahali kúsok pod kolená. Bola bosá a v ruke zviera- la bábiku, ktorá mala jedno oko vylúpnuté a druhé sa dívalo kamsi do strany. Tvár si zamazala sadzami z kozubu a Hrobár rýchlo skontroloval, či sa čierne sadze nedostali aj na šaty. Nie, naďalej žiarili ako čerstvo napadnutý sneh. Hrobár sa na vnučku podozrivo zahľadel. „Čo chceš urobiť?“ „Vystraším ich. Aby vedeli, že duchovia sa nevyvo- lávajú, nerobí to dobrotu.“ „A toto si videla v televízii?“ Prevrátila očami. „No jasné, dedo, však horory aj tak nie sú skutočné. A čo nie je skutočné, toho sa nemôžeš báť. Sú to len herci, ktorí robia to, čo ma- jú napísané na papieri.“ stránka 10