Abdon 9/2020

9/2020 šírenie online / zdarma téma mesiaca: Gratulácie neprijímam. ABDON 1 amatérsky online mesačník