Abdon 9/2018 Abdon 9_2018 - Page 19

Susan bylo Kateino krycí jméno . Vždy posílal nováčky s někým zkušeným . O sestavě , která půjde vytvořit nové členy téhle „ malé rodinky “, už ale Kate věděla několik dní a také ji řádně probrala s Hardym . Zbývalo několik minut k odchodu a Kate byla značně nervózní . Věděla , že je možné , a dokonce pravděpodobné , že dnes v noci přijde o život , a jestli ne ona , tak někdo z jejich blízkých . Ještě chvíli čekali , až Redfield řekne , co má na srdci , a pak vyrazili . Na cílové místo se mohli lehce dostat metrem , ale nebylo by to moc chytré , jelikož by je mohli zachytit bezpečnostní kamery a to si nemohli dovolit vzhledem k tomu , že se chystali unést několik osob , přičemž hrozilo i jejich úmrtí .
Do blízkosti klubu „ Neonlight “ se dostali auty , zaparkované je ale nechali o několik ulic dál a každý na jiném místě .
V této oblasti se mohl občas někdo vypařit , pochybná čtvrť to ale nebyla . Spíš naopak . Sem chodili pít a fetovat děti místních pracháčů . Zjevně to tu měli pod palcem a policie sem zátah asi jen tak neudělá .
Kate se Redfielda zeptala , proč jdou zrovna sem , když boháči dají statisíce za to , aby se jejich děti našli , oproti zmizení dětí z ghett a pochybných rodin , kde je zmizení či smrt běžnější věcí .
Redfield jí prozradil , že tyhle děti mají také své skryté „ vlohy “. Jsou tak zhýčkané a rozmazlené , že jsou zvyklé dělat si prakticky cokoliv , a tak je snadné nabídnout jim moc . Po té skočí hned . Budou chtít být silní a hroziví , aby si mohli dovolit , cokoliv si zamanou , aby se před nimi lidé plazili . Věděli přesně , co mají dělat , a tak se rozestavili do pozic . Klub stál v kratší ulici , ve které žádný jiný veřejný podnik nebyl , a nevypadala ani obydleně . Pracháči si zjevně umí ohlídat to , aby nosy jejich dětí zůstaly bílé , inkognito . Redfield a jeho dva bodyguardi šli za levý roh ulice , kde zmizeli ve stínech . Redfield byl totiž hlavním aktérem . Ostatní byli jen odchyt zvěře . Redfield jenom málo proměňoval přímo při akci , prý se to ale občas stalo .
Ve vchodu prázdného panelového domu přímo naproti klubu se schovala Kate s obrovským a naštvaně vypadajícím Vincentem a jeho nedávno proměněným bratrem Joeym . Anguse a Ralpha poslal i s jejich chůvami za pravý roh ulice . Megan s Petty a Ivanem měli každý rozkaz zůstat u jednoho z aut . Nebylo to za trest . Někdo musel být připraven odvézt oběti , a kdyby něco , přispěchat na pomoc . Všichni stáli , kde měli , a byli připraveni k akci . Čekali tak skoro hodinu a půl , když v tom vyšla z klubu mladá blondýnka oblečená tak , jak se dnešní mládež do společnosti obléká . „ Hm … Spousta nahé kůže , nebudem si muset ani dělat starosti s oblečením ,“ zapředl Joey .
Susan bylo Kateino krycí jméno. Vždy posílal nováčky s někým zkušeným. O sestavě, která půjde vytvořit nové členy téhle „malé rodinky“, už ale Kate věděla několik dní a také ji řádně probrala s Hardym. Zbývalo několik minut k odchodu a Kate byla značně nervózní. Věděla, že je možné, a dokonce pravděpodobné, že dnes v noci přijde o život, a jestli ne ona, tak někdo z jejich blízkých. Ještě chvíli čekali, až Redfield řekne, co má na srdci, a pak vyrazili. Na cílové místo se mohli lehce dostat metrem, ale nebylo by to moc chytré, jelikož by je mohli zachytit bezpečnostní kamery a to si nemohli dovolit vzhledem k tomu, že se chystali unést několik osob, přičemž hrozilo i jejich úmrtí. Do blízkosti klubu „Neonlight“ se dostali auty, zaparkované je ale nechali o několik ulic dál a každý na jiném místě. V této oblasti se mohl občas někdo vypařit, pochybná čtvrť to ale nebyla. Spíš naopak. Sem chodili pít a fetovat děti místních pracháčů. Zjevně to tu měli pod palcem a policie sem zátah asi jen tak neudělá. Kate se Redfielda zeptala, proč jdou zrovna sem, když boháči dají statisíce za to, aby se jejich děti našli, oproti zmizení dětí z ghett a pochybných rodin, kde je zmizení či smrt běžnější věcí. Redfield jí prozradil, že tyhle děti mají také své skryté „vlohy“. Jsou tak zhýčkané a rozmazlené, že jsou zvyklé dělat si prakticky cokoliv, a tak je snadné nabídnout jim moc. Po té skočí hned. Budou chtít být silní a hroziví, aby si mohli dovolit, cokoliv si zamanou, aby se před nimi lidé plazili. Věděli přesně, co mají dělat, a tak se rozestavili do pozic. Klub stál v kratší ulici, ve které žádný jiný veřejný podnik nebyl, a nevypadala ani o Y[&˂X0q#ZHH]&[pH0Y]XHHZX1&0Hk[H[0K[ۚ]˂YY[HZHYX\H1h[HH]H[XKHZ^[HH0[X YY[[qo][HZ0\[K]H[H[]&fYKYY[[Hp[q&bݘ[1fp[[1fZHZKBH[Hر#X\[˂HH^Z[[ݰZ]H1fp[[\HXHHݘ[H]H؜ݜ[BHqh][&\YZX[H[[[HHZY0]q&۱&۰[H][H^[K[\HH[H[HZX1kݘ[ZHH]H[XKYY[]HH][[Hq&Hqo0Hޚ^k]HY]] X[H\ &]\[]1fZ\][^ر&KHXH&1fZ\1&]H[˂hZXH0[KHq&KH[H1fZ\][HZK#Z[HZܛ[HH1k qoHqh[HXH[Y0Hۙ0[H؛q#Y[HZZBqh[Hqoq#[H؛0ZK'x)\HZ0HkoKXY[HH]\][H1&]\H؛q#Y[[K8'\1fYY^K