Abdon 9/2018 Abdon 9_2018 - Page 10

8
VLASTNÁ TVORBA Autor : Romanus Von Rayne

Verejná múdrosť

Prišiel duch za Verejnosťou a pýta sa : ,, Čo mám robiť , aby som bol šťastný ?"
,, Nuž ," povedala Verejnosť v perfektnom líčení a krásnych šatách . ,, Máme spolo čnosť ," a ukázala prstom na čierne schody vystupujúce z hmly .
Vrch nebolo takmer vidieť , zato však boli plné inteligentných opíc , ktoré sa naň škriabali a navzájom sa podrážali .
Tí , čo boli vyššie , dostávali na duše zábaly z chladu , aby boli chránení pred konaním , ktoré ďalej nájdu .
,, Hej , máte ... Máte spolo čnosť ," povedal duch . ,, Zabi , nechaj zomrieť alebo zomri ," boli jeho posledné slová pred tým , než sa dobrovoľne zapálil .

8

V LASTNÁ TVORBA Autor: Romanus Von Rayne Verejná múdrosť Prišiel duch za Verejnosťou a pýta sa: ,,Čo mám robiť, aby som bol šťastný?" ,,Nuž," povedala Verejnosť v perfektnom líčení a krásnych šatách. ,,Máme spolo čnosť," a ukázala prstom na čierne schody vystupujúce z hmly. Vrch nebolo takmer vidieť, zato však boli plné inteligentných opíc, ktoré sa naň škriabali a navzájom sa podrážali. Tí, čo boli vyššie, dostávali na duše zábaly z chladu, aby boli chránení pred konaním, ktoré ďalej nájdu. ,,Hej, máte... Máte spolo čnosť," povedal duch. ,,Zabi XZ\YqiH[X\KHZYHݰHY0[KqoH؜ݛ/H\0[[