Abdon 6/2018 Abdon 6_2018 | Page 15

Geoffrey jí stál za zády a z dály ji sledoval. V duchu přemýšlela, jak na muže zaútočí, aby to vypadalo, že ho chce zabít, ale zároveň mu neublížila. Pak ji něco napadlo a jen několik metrů před ním se rozběhla a srazila ho k zemi. Pak se stalo hned několik věcí naráz. Odněkud se objevila Elena a odhodila ji na jeden z náhrobních kamenů. To už u ní byl ale Geoffrey. Na to ale byla připravená a dřív, než po ní zachmatal, vytáhla z pouzdra pistoli a střelila ho do ramene. „Tak utečte!“ zařvala na vdovce, který v leže na zemi sotva stihnul postřehnout, co se kolem něj děje. Eleninu radu si ale vzal k srdci, zvláště potom, co se Geoffrey zvedl a pokusil se zezadu Elenu praštit do hlavy. Ta se ale jedním rychlým pohybem dostala za jeho záda, využila blízkosti mezi nimi a zaryla mu nehty do krvácející rány. Upír zařval a ohnal se po ní. Elena dlouho nečekala a střelila ho podruhé, tentokrát do stehna. Upír znova upadl, tentokrát už ale nevstal. Elena zkontrolovala Kate, která ležela vedle náhrobku. Ta na ni jenom mrkla a dál hrála bezvědomí. Před hřbitovem se ozval zvuk protáčejících se pneumatik a řvoucího motoru. ,Ten vdovec ujel, dobře,´pomyslela si Elena a sama se dala na útěk. Sprintem doběhla k zadnímu východu ze hřbitova a dále pokračovala až k Hardyho autu. Ten už na ni čekal s otevřenými dveřmi, do kterých naskočila, a potom se kvapem rozjeli pryč. Bylo to v nejvyšší čas, protože ke hřbitovu se z jejich strany blížil Eduard a Tom, které přivolal zvuk pistole. Jelikož ale nevěděli, co se stalo, ani je nenapadlo zkontrolovat právě odjíždějící auto. Místo toho vběhli na hřbitov a rovnou k Geoffreymu. „Do prdele, stříbro,“ zaklel Tom, když přiklekl k Geoffreymu, aby zkontroloval, co s ním je. „Ale bude v pořádku, je jenom v bezvědomí,“ dodal následovně. Eduard přišel ke Kate, která se „právě probudila“. „Hej ty, jsi v pořádku?“ houkl na ni. „Jo, jenom jsem se bouchla do hlavy,“ zabručela a chytla se za ni. Eduard se tedy otočil zpět k Tomovi. „Co se tu k čertu stalo?“ zeptal se a také se sklonil na Geoffreym. „Nějaká upíří mrcha nás napadla,“ ušklíbla se Kate. 13