Abdon 5/2020 Abdon 5_2020 - Page 5

T ÉMA MESIACA Autor: Pavel Skořepa 5x Drabble Vstupte! Za dveřmi kanceláře se ozve nepřirozeně těžký tupý úder, až se dveře zachvějí, jako by je někdo chtěl vyvalit z pantů. „Vstupte!“ Nic. „Povídám vstupte! Volno!“ ozve se od kancelářského stolu, silně obtloustlý muž. Jeho nadváha je jasným příznakem sedavého zahálčivého zaměstnání. „Povídám vstupte!“ nasupeně opakuje úředník. Opět nic! Funíc se zapírá o opěrky své kancelářské židle a chvíli trvá, než své objemné pozadí vysvobodí z jejího zajetí. Pomalou klátivou chůzí dojde ke dveřím, upraví si roušku a vezme za kliku. Do místnosti vpadne bezvládná postava. „Výborně!“ zamne spokojeně rukama. „Má výhody, že nejde klimatizace v těchto „rouškových“ vedrech.“ Kabinka Muž s posledním vypětím sil vpadne do kabinky. Jednou rukou otáčí zámek, druhou rychle trhá pásek kalhot. Strhává je i s trenýrkami ke kotníkům, dosedá na záchodové prkýnko a dává průchod uvolnění bolestivého tlaku. „Ufff! To bylo na poslední chvíli!“ řekne si. Rozhlédne se po vnitřku kabinky pomalovanému vulgárními obrázky. Ozve se zabouchání. „Obsazeno!“ zabručí muž. Začne hledat toaletní papír, který nenachází. Ozve se nové zabouchání. „Říkám obsazeno! Nerozumíš česky, ty debile?!“ zavrčí už vztekle. Najednou uslyší čtveřici podezřelých zvuků. Kabinka se začne chvět a vznese se. Rozkaz zněl jasně: Naložit toitoiku k pravidelnému čištění, prolétlo hlavou ukrajinskému dělníkovi. 3