Abdon 5/2020 Abdon 5_2020 - Page 3

E DITORIÁL Tento rok sme v časopise nestavili na zaláskovanú tému, i keď by sa dala poňať aj tak… ale či chceme alebo nie, aktuálne nás ovplyvňuje súčasná situácia. Tak sme sa trochu prispôsobili a dali si „voľno“. Asi už každému ide trochu na mozog ten príliš spomalený život, nie? Asi každý by chcel konečne odhodiť rúško a ísť medzi ľudí… pred pár mesiacmi by sa človek tomu druhému vysmial, ak by mu povedal, že bude túžiť po preplnenej reštaurácii či preplnenom hoteli. Ako to však vnímajú naši autori? Vsunuli aktuálnu problematiku aj do svojej tvorby? Alebo sa nechali unášať svojou fantáziou? Okrem trefnej témy mesiaca tu máme aj rubriku O niečom so zaujímavým námetom od Executora a taktiež vyhodnotenie marcovej básnickej súťaže. Keďže sa toho aktuálne veľa nedeje, resp. nikam sa nechodí, ani nemáme čo prehodnocovať a hodnotiť. Môžem však dať do pozornosti rozhovor pre Bloggers RE, kde som porozprávala niečo o časopise, našich začiatkoch a aj aktuálnej situácii ( https://bloggersre.com/rozhovor-denisa kancirova/ ). -DNA- R EDAKCIA Denisa Kancírová Faliane Simen Denisa Kancírová Jama Denisa Kancírová Anton Antarondol Lenčéš pixabay.com Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : K OREKCIA : G RAFIK : O BÁLKA : casopisabdon@gmail.com www.casopisabdon.sk K ONTAKT : A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.5.2020 1