Abdon 5/2020 Abdon 5_2020 - Page 20

Voda si Autor: Jana Mišeková V studni rozhovorov z tehál plynulý prechod, vlny bez skál Keď studená nemá váhou neba onažieva podstúp jej svoj strach utop sa v záhadách Poddajná i silná, schopná v kameň premeniť prach Kto vládne jej v búrke tela hľadajúc dych srdca v tepnách ešte srdce nemá Ona tečúc v nich zaznieva a právom sa bráni ísť zrakom nevyšliapaným, no tie vetvy nie sú vety možno návyk osamelých Keď posvätnú zahalil mrak pre šíp napnutý silou piesok víril v atmosférach Ako kvapky zabudnúť? Ako padať a neuschnúť? 18