Abdon 5/2020 Abdon 5_2020 - Page 19

S ÚŤAŽ Marec – mesiac knihy či básne 2020 Tohtoročná téma básnickej súťaže bola výzvou – „sypká voda“. Súťaže sa súžačstnili dvaja súťažiaci a štvročelnná porot im udelila rovnaký počet bodov. Preto sme sa rozhodli odmeniť oboch ako čestných výhercov. Ich básne môžet psúdiť aj sami. Obom výhercom gratulujeme“! -DNA- Tekuté písky Autor: Pavel Skořepa Zná alespoň některé ze zrnek písku, uzavřené v přesýpacích hodinách, proč sypají se z vrchu směrem dolů. A co nastane, až poslední z nich dopadne? Čí ruka, za jakým účelem, převrátila hodiny a uvedla vše v plavný pohyb? Odměřit význam určitého okamžiku. Bez vysvětlení, jasného vzkazu, prostě zapadne. Písečné duny přelévají se ve větru, jako vlny suchých oceánů, odměřujíc čas v jeho nesmyslnosti, v daleko větším měřítku. Plní oči, ústa, plíce nedočkavých poutníků táhnoucích se karavan. Dorazí ke svému cíli, nebo naleznou v dunách zánik odvátého věchýtku? Vše z prachu je a v prach se opět, až nastane ten pravý čas, stane. Voda, ta životodárná tekutina, spojuje prach v živou hmotu konečna. V nekonečnou vodu sypkou, spirituální médium, ne z tohoto světa. Přijmutí nerozporu oxymóronů s pochopením jednoty protikladů, prostého neskutečna. 17