Abdon 5/2020 Abdon 5_2020 - Page 17

O NIEČOM Autor: Executor „Mizerné“ metódy riešenia konfliktov V tomto texte by som chcel predstaviť dve metódy, ktoré súvisia s riešením konfliktov. Prvú z nich však považujem za fungujúcu len vo veľmi špecifických podmienkach, pričom v iných podmienkach môže mať až škodlivé účinky. 1. Vyloženie kariet na stôl. Prvá metóda mala byť založená na tom, že obe (respektíve všetky) strany sporu spíšu svoje náhľady na spor s veľmi širokým pokrytím, ktoré môže obsahovať nasledovné body: - ako som situáciu vnímal, - čo považujem za koreň problému, - dôvody, prečo som sa choval práve takým spôsobom, - čo ma vytočilo, ako som vnímal správanie druhej strany, a aké boli následky pre mňa, - čomu nerozumiem zo správania toho druhého, - čo som ochotný zmeniť u seba, - v čom by som potreboval zmenu u iných, v čom vidím ich priestor na zlepšenie, a ako by som na ich mieste konal ja. Snáď je jasne vidieť, prečo som to nazval "vyložením kariet na stôl". Odkrytie svojej perspektívy a priorít tu má slúžiť na vyjasnenie si toho, čo v spore nebolo vypovedané alebo ostalo nepochopené. Samozrejme, môže slúžiť na prehĺbenie porozumenia aj mimo sporu. Má hlavne premostiť odlišné perspektívy zainteresovaných, prekonať prípadnú reťaz dezinterpretácií cudzej komunikácie a pomôcť nám uprednostniť vysvetľovanie pred zavrhovaním ľudí len pre svoje vlastné „samo- nasieracie“ projekcie. Zdá sa, že podobnú praktiku by mohlo byť ľahké nájsť v knihách - ja ju však mám z vlastných skúseností. Tieto skúsenosti však ukázali, že praktika pomôže len ľuďom, ktorí spĺňajú predpoklad, že spor skutočne chcú vyriešiť a budú úprimní. Je logické, že takí ľudia potrebujú podobnú praktiku najmenej zo všetkých. Ak predpoklady nie sú splnené, s touto metódou pohoríte - tak ako som pohorel aj ja. S emocionálne ladenými ľuďmi, ktorí navyše problémy nechcú riešiť, vám táto praktika nepomôže. Naopak, „vyloženie kariet na stôl“ vám môže ešte pohoršiť: tam, kde napíšete, že ste ochotní ísť cez problémy, títo ľudia prečítajú: "robíš mi problémy". Táto problematika je snáď analogická problematike "low context versus high context" kultúr. S možnosťou pohoršenia vzťahu sú spojené dva kontroverzné spôsoby použitia: a) Použitie, keď si chcete preveriť dôveryhodnosť protistrany. Kto odmietne vyložiť jasne a pravdivo karty na stôl, zrejme nemôže byť dôveryhodný. 15