Abdon 4/2019 Abdon 4_2019 | Page 3

E DITORIÁL Rok sa nám prehupol do druhého štvrťroka a my už máme za sebou dve akcie, na ktorých sme hosťovali. Počas februára sme absolvovali festival ARTIOfest v Bratislave a v marci zas akciu Literárne mecheche v Bernolákove. Počas tohto mesiaca nás môžete zastihnúť na festivale Slavcon, kam vás srdečne pozývame podobne ako aj organizátori. Okrem toho vnútri nájdete pozvánku do Českej republiky a taktiež na východ Slovenska. O slovo sa v tomto čísle hlásia aj nové mená ako Ján Zajac či Ingrid Rudavská. Zaujímavým príspevkom je pohľad do zákulisia tvorby filmu Voda čo ma drží nad vodou priamo od tvorcu Ondreja Kalamára. Pre informáciu má film premiéru 25. apríla, takže neváhajte, čítajte a vydajte sa podporiť tento unikátny projekt. A okrem neskorých veľkonočných sviatkov nás čakajú predlžujúce sa dni, ktoré je potrebné naplno využiť. Hoďte zimnú lenivosť za hlavu a začnite robiť, čo už dlhšie odkladáte. -DNA- R EDAKCIA Denisa Kancírová Faliane Simen Denisa Kancírová Jama Denisa Kancírová Anton Lenčéš pixabay.com Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : K OREKCIA : G RAFIK : O BÁLKA : [email protected] www.casopisabdon.sk K ONTAKT : A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.4.2019 1