Abdon 4/2019 Abdon 4_2019 | Page 15

V LASTNÁ TVORBA Autor: Filip Pančík F - Fenek Po stepi sa niečo plíži, snáď nikomu neublíži. Malé telo, veľké uši, fenekovi to tak sluší. Feneka však trápil stres, lebo je len malý pes. Smejú sa mu vlci, líšky, že o ňom sa nepíšu knižky. Vraj, jedna vec, prečo je známy, že uši má sťa aeroplány. Na pol pes a na pol zajac, medzi psami je to pajác. Ale on si takto zvykol, nad urážkou plecom mykol. Pridal na stepi do kroku, uvidí sa po roku... Po roku, tej krátkej dobe, dal priestor novej forme. Skúsil inú taktiku a podstúpil plastiku. 13