Abdon 3/2020 Abdon 3_2020 | Page 7

V LASTNÁ TVORBA Autor: Tomáš Beník Kráľovstvá pravdy Keď slovo strieda slovo a nahradí ho slovo, z ktorých úst pravdivé je, zvlášť v momente, keď mnoho úst znie? Reakcia na reakciu reakcie k slovám, čo jeden vypustil, no nie sú pravdou autorom vlastných názorových drám, čo chcú, aby odišiel s hanbou. Klamstvá ževraj „hentí“ vravia, no nenahrádzajú ich „pravdovravci“ klamstvami? Názorová platforma sa z každej strany stavia. Súboj o pravdu beží medzi tvorstvami. Ako názor pravdou môže byť? Asi môže, keď predloží riadne dôkazy. Takže iný názor sa razom musí skryť? Dôkazová pravda tvorí pre ostatné zákazy? Hoaxy či konšpirácie. To sú iné názory. To sú údajne nepravdy frakcie. To sú pre tvorcov pravdy smetné nádoby. 5