Abdon 3/2020 Abdon 3_2020 | Page 5

T ÉMA MESIACA Autor: Romanus Von Rayne Rovnonoc Pozri sa do vlastných rúk Tvoje oči sa nehýbu a predsa vidíš dotyk s inými. Kto prerezal moje atramentové husle? Možno čepeľ Tvojich slov, ktoré si teraz myslíš ticho ako v tichu bláznivého. Kdesi v Turíne mu utiekol kôň Musel si kúpiť tatrovku xanaxov a zjesť ich. Rekord? Nie, len vyrovnávací mechanizmus. Ako inak by predsa vydržal s čarodejnicami hore celú noc? Verte, na rozum ľahká pomoc! Dionýz raz dva zláka po kopcoch naháňať ohniváka len kvôli kameňu mudrcov. 3