Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 7

VLASTNÁ TVORBA Autor: Tu_Hana_papieri Nesplnené prianie Predstavujem si prázdny svet, bez starostí a bez chýb. Predstavujem si prázdnych ľudí, bez sŕdc a bez duší. Predstavujem si teba, ako kráčaš prázdnou ulicou. Predstavujem tiež seba, ako ťa vidím s ňou. Je zbytočné písať niečo o citoch, je zbytočné spomínať nás dvoch. Bezhlavo sa zaľúbiť do človeka, to je vec neľahká. Keď ručička na hodinách nepravidelne tiká a káva je príliš sladká. Všetko má však svoj začiatok a koniec. A všetko sa končí vetou ,,zazvoní zvonec“. Teraz potrebujem len sama byť, aby sa nadobro pretrhla naša niť. V melanchólii na teba spomínať. Sladkým vínom všetko zapíjať. ... Teraz, keď ťa vidím, motýle krídla stratia. Už akoby nič necítim, alebo si len dávam bacha. ... Načo sú ľudom myšlienky? Sú to len zbytočné závažia. Načo sú hlúpe klamstvá? Keď ľudom život sťažia. 5