Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 36

Ktorú z akcií v roku 2017 ste zaregistrovali a zapojili ste sa do nej? V roku 2017 sme sa zúčastnili festivalu Animeshow a Game expo 2017 (prednáška – presnejšie uvede- nie hry Chakakeb + miničitáreň), festivalu Kozmodróm 2017 (prezentácia, Chakakeb, miničitáreň), festiva- lov Nipponfet a Hangukon 2017 (obdobne ako Kozmodróm) a novinkou bola iná akcia v rámci japonských večerov Punkstreamu. Reakcie boli, ale samozrejme, naša krajina je dosť veľká a nie každý sa ich mohol zúčastniť aj osobne. Aké iné postrehy či odkazy pre nás máte? :) Tentokrát tu zverejním všetky tri odkazy. Myslím, že stoja za to. :P   go go go Abdon 2018! Ste výnimočným projektom združujúcim veľké talenty, ktorým dávate priestor. Ste priestorom slo- bodného umenia; Preto sa NIKDY nenechajte znechutiť! :)  rečnícka otázka: nemôžte prosím vykynožiť "básne" vo voľnom verši? :D Akcie s osobnou návštevou som nesledoval - mám dojem, že je to všetko v BA tj. barz ďaleko. :D Zvládla som štvrtú štatistiku a verím, že o rok to zas posunieme niekam ďalej. Myslím, že tentokrát išlo o krátku, rýchlu a nenáročnú časť, ktorá sa dala zvládnuť. Konečne mám pocit, že to bolo aspoň trochu zaujímavé. Takže sledujte a zapisujte postrehy, aby ste nám ich v ďalšej ankete odovzdali! 34