Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 32

Hľadanie asociácií snáď bude mať pozitívny následok a náš mentálny svet bude jednotnejší . Nepriepustné nádoby pre informácie a spomienky sa rozpustia a pokojne budeme vo svojej tvorbe využívať informácie zo školy , zamestnania alebo náhodne zachytené útržky .
2 . Snaha o prinesenie hodnoty , podľa možnosti trvalej .
V mojej tvorbe mi ide o maximálne vyčerpanie zvolenej témy a o to , aby som prenikal čo najhlbšie k porozumeniu jej podstaty . Ku svojim aj cudzím dielam bývam kritický z toho pohľadu , či hodnota obsiahnutá v danom diele je trvácnejšia , alebo nie . Ak sú prinesené informácie spracované len povrchne , alebo ich rýchlo nahradia novšie a pravdivejšie zistenia , potom nehodnotím dielo ako kvalitné . Naopak , ak má dielo čo povedať aj po uplynutí niekoľkých rokov bez väčších chýb , ide o skutočnú kvalitu , za ktorú sa autor nemusí hanbiť , či ju dokonca mazať . Mám pevné presvedčenie v to , že dielo musím robiť najlepšie , ako v danú dobu môžem . Úprimne povedané : radšej ostanem naďalej nedocenený , ak sa mi podarí prinášať trvalejšie hodnoty , ako by som mal byť ihneď masovo ocenený za prínos , ktorý je iba imaginárnym . Často to však vyzerá , akoby rýchlokvasky boli najviac obletované , akoby záhadným spôsobom dokázali ľudí presviedčať , že niečo od nich dostávajú .
Iste , keď sa pozerám na cudzie blogy , vidím , ako to vyzerá byť ocenený pochvalami s každým článkom . A napriek tomu hovorím výrazné „ Nie !“ možnosti takejto tvorby . Je proti môjmu presvedčeniu dať prednosť úspechu vďaka jednoduchosti , tej ľahšej a príjemnejšej ceste . A tí ktorí majú sklony k jednoduchej ceste sa môžu sami seba opýtať niekoľko otázok : Nenechávate sa pravidelne oklamať ? Akú výpovednú hodnotu majú prijaté komentáre či ich množstvo ? Kto dielo vlastne chválil ? Čo ak to boli len tí návštevníci , ktorí boli radi , že prečítanie mali „ z krku “ čím skôr a bez zbytočného namáhania mozgu ? Okomentovali článok ľudia hľadajúci múdrosť a hĺbku ? Nezaslúžia si vaši čitatelia viac ? Nezapredali ste kvôli pravidelnej dávke pochvál svoju náročnosť na seba a s ňou aj spoľahlivejší nástroj na zdokonaľovanie sa ? Dosiahli ste skutočné naplnenie vytvorením niečoho , čo plne nevyužilo vaše schopnosti ? Ak vám niekto okomentuje starý článok , nereagujete prchko práve preto , lebo viete , že jeho obsah je neaktuálny ?
Ako vyplýva z predošlých odstavcov , príliš neuznávam pravidelné prispievanie textami , pretože pravidelnosť mi nestojí za to , aby som vydával niečo nepripravené na sto percent . Zaoberať sa tvorbou typu 1 myšlienka = 1 text považujem u seba za príliš podradné . Maximálne vyťaženie jednej témy je dobré preto , aby sa zmenšilo riziko , že v inom krátkom článku sa váš postoj bude javiť ako recyklovaný , alebo naopak protirečivý oproti minulosti . Tiež takto zverejňujete svoje trvalé názory a nie chvíľkové popudy , ktoré nemajú takú výpovednú hodnotu . Keďže celkový počet vašich článkov potom nie je obrovský , vzniká tak omnoho menej problémov pri potrebe migrácie na inú blogerskú službu a postačí vám aj jednoúrovňové menu , bez podsekcií .
Ako sa teda čo najviac snažiť o kvalitu prebádania témy pripravovaného článku ? Pre články , ktoré obsahujú psychologické prvky funguje nasledovné . Vyčkávajte , kým sa vám nazbiera dosť introspektívnych vhľadov , ktoré môžu fungovať pre ostatných ľudí a tým preniknete do hĺbky . Okrem toho skúste preskúmať diela pojednávajúce o danom probléme a tak budete mať zdroje , o ktoré sa možno oprieť , čím pokryjete „ šírku “ témy . Ak dokážete v dobrej štruktúre spojiť hĺbku a šírku , vnútorné a vonkajšie , potom dielo bude mať veľký potenciál a možno sa vryje sa do pamäte tých čitateľov , ktorí sa k nemu dostanú .
3 . Stavba zdola nahor .
V predošlých odstavcoch som spomenul vyčkávanie na vhľady a predtým tiež jednomyšlienkové články . Dá sa ľahko predpokladať , ako to spolu súvisí : práve preto , aby som sa vyhol tvorbe jednomyšlienkových článkov zvyknem nechávať svoje nápady po dlhú dobu „ inkubovať “ v pasivite . Je to stav , kedy k nim
30
Hľadanie asociácií snáď bude mať pozitívny následok a náš mentálny svet bude jednotnejší. Neprie- pustné nádoby pre informácie a spomienky sa rozpustia a pokojne budeme vo svojej tvorbe využívať in- formácie zo školy, zamestnania alebo náhodne zachytené útržky. 2. Snaha o prinesenie hodnoty, podľa možnosti trvalej. V mojej tvorbe mi ide o maximálne vyčerpanie zvolenej témy a o to, aby som prenikal čo najhlbšie k porozumeniu jej podstaty. Ku svojim aj cudzím dielam bývam kritický z toho pohľadu, či hodnota obsiah- nutá v danom diele je trvácnejšia, alebo nie. Ak sú prinesené informácie spracované len povrchne, alebo ich rýchlo nahradia novšie a pravdivejšie zistenia, potom nehodnotím dielo ako kvalitné. Naopak, ak má dielo čo povedať aj po uplynutí niekoľkých rokov bez väčších chýb, ide o skutočnú kvalitu, za ktorú sa au- tor nemusí hanbiť, či ju dokonca mazať. Mám pevné presvedčenie v to, že dielo musím robiť najlepšie, ako v danú dobu môžem. Úprimne povedané: radšej ostanem naďalej nedocenený, ak sa mi podarí priná- šať trvalejšie hodnoty, ako by som mal byť ihneď masovo ocenený za prínos, ktorý je iba imaginárnym. Často to však vyzerá, akoby rýchlokvasky boli najviac obletované, akoby záhadným spôsobom dokázali ľudí presviedčať, že niečo od nich dostávajú. Iste, keď sa pozerám na cudzie blogy, vidím, ako to vyzerá byť ocenený pochvalami s každým článkom. A napriek tomu hovorím výrazné „Nie!“ možnosti takejto tvorby. Je proti môjmu presvedčeniu dať pred- nosť úspechu vďaka jednoduchosti, tej ľahšej a príjemnejšej ceste. A tí ktorí majú sklony k jednoduchej ceste sa môžu sami seba opýtať niekoľko otázok: Nenechávate sa pravidelne oklamať? Akú výpovednú hodnotu majú prijaté komentáre či ich množstvo? Kto dielo vlastne chválil? Čo ak to boli len tí návštevní- ci, ktorí boli radi, že prečítanie mali „z krku“ čím skôr a bez zbytočného namáhania mozgu? Okomentovali článok ľudia hľadajúci múdrosť a hĺbku? Nezaslúžia si vaši čitatelia viac? Nezapredali ste kvôli pravidelnej dávke pochvál svoju náročnosť na seba a s ňou aj spoľahlivejší nástroj na zdokonaľovanie sa? Dosiahli ste skutočné naplnenie vytvorením niečoho, čo plne nevyužilo vaše schopnosti? Ak vám niekto okomentuje starý článok, nereagujete prchko práve preto, lebo viete, že jeho obsah je neaktuálny? Ako vyplýva z predošlých odstavcov, príliš neuznávam pravidelné prispievanie textami, pretože pravi- delnosť mi nestojí za to, aby som vydával niečo nepripravené na sto percent. Zaoberať sa tvorbou typu 1 myšlienka = 1 text považujem u seba za príliš podradné. Maximálne vyťaženie jednej témy je dobré preto, aby sa zmenšilo riziko, že v inom krátkom článku sa váš postoj bude javiť ako recyklovaný, alebo naopak protirečivý oproti minulosti. Tiež takto zverejňujete svoje trvalé názory a nie chvíľkové popudy, ktoré ne- majú takú výpovednú hodnotu. Keďže celkový počet vašich článkov potom nie je obrovský, vzniká tak omnoho menej problémov pri potrebe migrácie na inú blogerskú službu a postačí vám aj jednoúrovňové menu, bez podsekcií. Ako ̈́�ѕ���5�����٥���͹��������م���ԁ�ɕ�������������ɥ�Ʌٽم�����5�������Aɔ�5����䰁�ѽ������)ͅ�ի���卡�����������٭䁙չ�թ����ͱ���ٻ���Y�5��م�є������̈́�������鉥�Ʉ���������ɽ������ٹ占)٣����ذ��ѽ������ԁ�չ��ه���ɔ���хѻ�����Փ���������ɕ�����є�����鉭丁=�ɕ��ѽ���ͯ��є��ɕͯ�)�����������������م�鍔����������ɽ��������х���Ց�є������ɽ�������ѽ���̈́���������ɥ����7��������)��є��{��ɭ׊p����丁��������є�؁���ɕ�����խ��ɔ���������鉭ԁ����ɭ԰�ٻ�ѽɻ����ٽ�����������ѽ�������)�Ց������ٗ�����ѕ��������������̈́���婔�̈́��������є������5�хї��ذ��ѽ���̈́������ԁ���х��(̸�Mхى��鑽�������ȸ)X��ɕ�����������хٍ����ͽ��������հ���5��م�������٣���䁄��ɕ�����ѥ��������������������5����)�丁��̈́��������ɕ���������������Ѽ�����ԁ��٥������ٔ��ɕѼ�����ͽ��̈́��塽���ٽɉ�����������������)�����5�����؁��孹��������ه���ٽ���������������聑��ԃ�y���Չ�ه��p�؁��ͥ٥є��)��Ѽ��хذ����䁬����(��