Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 31

O NIEČOM
Autor : Executor
Písanie o písaní ( časť 1 )
Amatérov aj profesionálnych spisovateľov som v posledných dvoch-troch rokoch videl pomerne často sa vyjadrovať k písaniu samotnému a radám ako písať lepšie . Dovolím si , tiež sa k tejto téme vyjadriť , pričom bude mojím cieľom ukázať to , čo vnímam inak , ako ostatní . Od témy tvorenia prejdem aj ku kritike blogerov . Cieľom textu je pomoc a teda dúfam , že nevyzniem príliš arogantne . V závere článku si zaspomínam na prvotné nápady na diela , ktoré som mal a nikdy ich nerozpracoval a nedokončil .
Nasledovné princípy vnímam ako dôležité a tiež špecifické vo svojom pohľade na písanie . Zatiaľ som sa ešte nestretol s tým , aby ich explicitne uvádzal niekto iný . Zrejme to bude aj tým , že väčšina autorov sa vyjadrovala k písaniu beletrie , kým môj pohľad je viazaný viac na úvahy a eseje o dielach .
1 . Snaha o priekopníctvo .
Opakovanie niečoho , čo bolo v podobnej forme už mnohokrát dostupné , vnímam ako úplne zbytočné a navyše aj zahlcujúce internet . Realizovať sa predsa dá aj na menej rozšírených témach . Ak už píšete niečo o téme , ku ktorej prispeli mnohí , prečo ju nespracovať lepšie , ako to urobili ostatní ? Príkladom spracovania málo rozšírenej témy v mojich článkoch je text o fúkačkách . O týchto zbraniach by dokonca aj vo svete malo byť dostupných len zopár kníh .
Dovolím si upozorniť na isté analógie kvalitného diela oproti známemu akčnému filmu Predátor . Dobré herecké obsadenie vo filme , herecké výkony , stupňovanie napätia , či dobré efekty na vtedajšiu dobu samozrejme zaujmú . Zároveň však podľa mňa nie sú tieto prvky všetkým , čo film ponúkol . Dokonca vôbec nie sú ani tým najdôležitejším ! Sú len silným podkladom pre niečo , čo ich presahuje . Tým najdôležitejším , čo film ponúkol je nový archetyp : bytosť z inej planéty - inteligentná , silná a technicky vybavená , no dodržiavajúca brutálnu kultúrnu či náboženskú tradíciu lovu nebezpečných tvorov , vrátane vojakov z radu ľudí . Myslím , že nič podobného sa predtým neobjavilo , alebo dostatočne silne nespopularizovalo a tak uspel Predátor . O miesto v povedomí ľudí nebojoval , nemusel súperiť s tisíckami iných diel o ich popularitu . Predátor si svoje vlastné , nové miesto v povedomí ľudí vytvoril a potom ho obsadil . Nové miesto vytvoril tým , že ukázal nový archetyp . A toto vytvorené miesto obsadil tým , že mal dostatočne kvalitné spracovanie , aby sa ľuďom páčilo a nemuseli si vytvárať vlastné napodobeniny s cieľom nahradiť ho .
Verím teda , že má zmysel snažiť sa dopĺňať chýbajúce informácie a venovať sa obchádzaným a nepovšimnutým témam , aj keby boli ťažké . Budem za zlého , ak sa budem venovať temným témam ? Ak áno , pokojne budem argumentovať tým , že takéto preskúmavanie je skôr objasňovaním nepoznaného a rozširovaním poznaného sveta . Je to dopĺňaním toho , čo vo svete chýba , čo nebolo vedomé – a to sotva môže byť považované za zlomyseľné počínanie .
Ako však uvidieť práve tieto nespracované námety , na ktoré mám ja niekedy šťastie ? Verím , že k tomu dopomáha všeobecná rozhľadenosť a samozrejme aj návyk kontrolovať , čo z nápadov už bolo realizované . Domnievam sa , že ku vyššej kvalite spracovania môže pomôcť , ak vidíme k danej téme mnoho asociácií . Ak radi obchádzate cudzie blogy , práve pri tom máte skvelú možnosť si zatrénovať . Aj keď k príspevku na blogu nemáte čo povedať , rozmýšľajte , pokým sa nevyjadríte čo najobsiahlejšie pri dodržaní témy . Tým zároveň môžete propagovať svoj blog zanechaním adresy v príslušnom políčku formulára . Miesto otravného spamu , z ktorého sa otvára nôž vo vrecku nielen majiteľovi blogu , ale aj návštevníkom , sa poďme baviť na úrovni . Ak niekto zbadá komentár bohatý na myšlienky , možno zatúži prečítať si toho od vás viac .
29
O NIEČOM Autor: Executor Písanie o písaní (časť 1) Amatérov aj profesionálnych spisovateľov som v posledných dvoch-troch rokoch videl pomerne často sa vyjadrovať k písaniu samotnému a radám ako písať lepšie. Dovolím si, tiež sa k tejto téme vyjadriť, pri- čom bude mojím cieľom ukázať to, čo vnímam inak, ako ostatní. Od témy tvorenia prejdem aj ku kritike blogerov. Cieľom textu je pomoc a teda dúfam, že nevyzniem príliš arogantne. V závere článku si zaspomí- nam na prvotné nápady na diela, ktoré som mal a nikdy ich nerozpracoval a nedokončil. Nasledovné princípy vnímam ako dôležité a tiež špecifické vo svojom pohľade na písanie. Zatiaľ som sa ešte nestretol s tým, aby ich explicitne uvádzal niekto iný. Zrejme to bude aj tým, že väčšina autorov sa vyjadrovala k písaniu beletrie, kým môj pohľad je viazaný viac na úvahy a eseje o dielach. 1. Snaha o priekopníctvo. Opakovanie niečoho, čo bolo v podobnej forme už mnohokrát dostupné, vnímam ako úplne zbytočné a navyše aj zahlcujúce internet. Realizovať sa predsa dá aj na menej rozšírených témach. Ak už píšete nie- čo o téme, ku ktorej prispeli mnohí, prečo ju nespracovať lepšie, ako to urobili ostatní? Príkladom spraco- vania málo rozšírenej témy v mojich H��:��6��RFW�B�l;��Hּ:6���L;�6�F��'&�6�'�F����6�f�7fWFR���'�ZRF�7GW�;�6��V��� :"��:ւ�F�f��:��6�W���&�ZR��7L:���;6v�R�fƗF�:���F�V��&�F���:�V�R�H��:��Rf���R&VL:F�"�F�"Ч,:��W&V6�:��'6FV�Rf�f���R��W&V6�:�l;ֶ���7GW X��f�R� :GF�� H֒F�',:�VfV�G��gFVF�Z�RF�'P�6���&V��R�V��;���:&�f\X�lZ��LK��X��R<;�F�WF�'f��lZWF�;��� H��f�����;�����F����6l;F&V0��R<;��L;����L;F�\[�FV�Z:��<;��V�6���;���F��F��&R�\H��� H���6�&W6�V�R�L;����L;F�\[�FV�Z:����H��f�����;�����R��l;�&6�WG��'�F�