Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 30

tru tam vziať nemôže, pretože tá má chatrné zdravie. A lieky sú vzácne. Uvedomuje si, že ak by ju aj mal kam dať, zatiaľ čo bude pracovať, bez neho by pravdepodobne prišla o rozum. Na druhú stranu, i v tej ne- mocnici nie je veľa personálu, nieto ešte školeného... Ak opustí sestru, tej sa môže niečo stať, a pravdepodobne sa aj vďaka citovému naviazaniu naňho pri rozume neudrží; čiže spôsobí zlo. Ale ak nepôjde do nemocnice, možno sa liek vynájde oveľa neskôr. Iste zomrú tí, ktorých by s jeho priamou alebo nepriamou pomocou mohli zachrániť, čiže opäť spôsobí zlo. Otázka znie: Ktoré dobro je pre študenta medicíny dôležitejšie? Jeho sestra, čiže individuálne dobro, alebo dobro celku. Vidíme, že okrem rámcovania apokalypsou nemŕtvych je prezentovaný prípad reálny. A predsa by ho antické myslenie ťažšie riešilo. Tvrdím, že ,,najjasnejšie pojmy“ neexistujú. My sami, a v konečnom dôsledku aj celý svet, ,,leží v tem- note.“ Túto temnotu rozrážame najprv tým, že sa učíme používať ohne, ktoré zapálili iní. Neskôr sa možno naučíme tvoriť viac-menej vlastný oheň, ktorý sa tiež pridá k umeleckému sebadivadlu inteligentných zvierat. Dokonca sme za to odmeňovaní cenami a titulmi. Síce, aj v tom je istá pasca... No práve v temnote vzniká najväčšia túžba po ohni. 28