Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 14

Eleně zazvonil telefon. „To je Kate, už je asi zpátky z výzvěd.“ Hardy natáhl ruku a Elena mu mobil opět podala. „Zdravim, „ ozvalo se z druhého konce, „trochu se nám to zkomplikovalo.“ „Jak?“ zeptal se Hardy.¨ „No, sama ani nevím jak, ale jsem členem Redfieldova stádečka.“ Hardymu zmrzl výraz na tváři a chvíli to vypadalo, jako by měl infarkt. „Kde jste?“ byla první otázka, kterou po chvíli položil. „U nějakýho supermarketu. Nechtěla jsem jezdit do hotelu, protože-“ „To je dobře. Nejezděte tam, mohli by Vás sledovat. Najdete si nějaký motel a přespěte v něm,“ rozkázal. „Já myslela spíš, že v tom hotelu jsou ubytovaní ty tři Redfieldovi parchanti a že by mě mohli prozra- dit.“ „To je pravda. Viděli Vás?!“ „Ne. Já jsem je zahlídla, ale někam zmizeli. Co s tím provedeme? Poznají mě a všechno vyžvaní.“ „Neříkala jste, že máte žízeň?“ 12