Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 24

MDDr . Markéta T .
PREDSTAVUJE SA
Autor : MetaLenka

MDDr . Markéta T .

V tomto čísle Abdonu si popovídáme s mladou slečnou , která dělá jednu z nejméně oblíbených profesí – zubařku . Jaké je studovat na tuto profesi a jak velký rozdíl je pak skutečná praxe ? A je možné , že je pacientovi zapotřebí vytrhat všechny zuby ? To vše se dozvíte od čerstvé paní doktorky Markéty , která radí – „ Dbejte na ústní hygienu “.
Jméno : MDDr . Markéta T . Vzdělání : Lékařské
1 . Proč ses rozhodla studovat právě „ zubařinu " na UK ? Co tě lákalo jít na tento obor a proč jsi nešla třeba na pedagogickou , ekonomickou či jinou vysokou školu ? Zubní lékařství jsem původně studovat vůbec nechtěla , přála jsem si stát se dětskou praktickou lékařkou . Při přijímacím řízení se podávaly přihlášky na dva obory , zubní lékařství a všeobecné lékařství . Nakonec jsem se dostala na oba obory , ale musela jsem se rozhodnout . Zubní lékařství se jevilo jako " snadnější " cesta . Studium bylo oproti všeobecnému jen pětileté , ne šestileté , a po dokončení studia už nebylo potřeba několikaletých atestací jako u lékaře všeobecného , takže pokud bych chtěla , mohla bych si po škole otevřít ordinaci a pracovat sama na sebe .
O studiu jiného oboru jsem uvažovala v případě , pokud bych se na medicínu nedostala , takže jsem měla podanou i jisticí přihlášku na ekonomku . Zároveň mě lákala FAMU , ale upřímně jsem nevěřila , že bych někdy mohla v tomto odvětví uspět a uživit se prací v něm .
2 . Můžeš nám popsat , jak tvé studium probíhalo ? Jak velký postup jste dělali od prvního až do posledního ročníku ?
Na zubního lékaře se studuje pět let . V prvních ročnících se učily základy - anatomie , biologie , chemie , jazyky , fyziologie , biochemie , v dalších letech se přidávaly předměty , kdy člověk aplikoval znalosti z předchozích let , jako byla patofyzilogie , farmakologie , patologie . Při studiu budoucí zubní lékař prochází z velké části stejnými předměty jako naši všeobecní kolegové , takže jsme se nevyhnuli zkoušce z gynekologie , všeobecné chirurgie , interny , neurologie , a v prvních letech v plném a později jen částečně zkráceném rozsahu , tudíž z 125 otázek jsme měli třeba jen 120 :)
Hodiny čistě orientované jen pro nás byly již od prvního ročníku , kdy jsme se podrobně učili o každém zubu zvlášť , kreslili jsme , modelovali , vrtali na fantomech . Ve třetím ročníku jsme se již posadili k opravdovému křeslu a mohli jsme si přivést prvního pacienta , mně figurovala má maminka , dodnes výplň ode mě chválí , což se divím , protože jsem absolutně nevěděla , co dělám .
Ať už jsem to měla v hlavě nabiflované , praxe byla úplně jiná . Od třetího ročníku do pátého jsme absolvovali několikahodinové praktické kurzy na konzervačním , parodontologickém , chirurgickém , protetickém oddělení fakultní nemocnice , pak se přidalo oddělení ortodontické a dětské , kde jsme se dostávali do kontaktu s pacienty .
Vesměs hodnotím studium spíše kladně . Ocenila bych celkově více času věnovanému našemu oboru . Ale myslím , že nejvíce se stejně člověk naučí praxí po studiu . Jako v autoškole .
22
PREDSTAVUJE SA Autor: MetaLenka MDDr. Markéta T. V tomto čísle Abdonu si popovídáme s mladou slečnou, která dělá jednu z nejméně oblíbených profesí – zubařku. Jaké je studovat na tuto profesi a jak velký rozdíl je pak skutečná praxe? A je možné, že je pacientovi zapotřebí vytrhat všechny zuby? To vše se dozvíte od čerstvé paní doktorky Markéty, která radí – „Dbejte na ústní hygienu“. Jméno: MDDr. Markéta T. Vzdělání: Lékařské 1.Proč ses rozhodla studovat právě „zubařinu" na UK? Co tě lákalo jít na tento obor a proč jsi nešla třeba na peda- gogickou, ekonomickou či jinou vysokou školu? Zubní lékařství jsem původně studovat vůbec nechtěla, přála jsem si stát se dětskou praktickou lékařkou. Při přijí- macím řízení se podávaly přihlášky na dva obory, zubní lékařství a všeobecné lékařství. Nakonec jsem se dostala na oba obory, ale musela jsem se rozhodnout. Zubní lékař- ství se jevilo jako "snadnější" cesta. Studium bylo oproti všeobecnému jen pětileté, ne šestileté, a po dokončení studia už nebylo potřeba několikaletých atestací jako u lékaře všeobecného, takže pokud bych chtěla, mohla bych si po škole otevřít ordinaci a pracovat sama na sebe. O studiu jiného oboru jsem uvažovala v případě, pokud bych se na medicínu nedostala, takže jsem měla podanou i jisticí přihlášku na ekonomku. Zároveň mě lákala FAMU, ale upřímně jsem nevěřila, že bych někdy mohla v tomto odvětví uspět a uživit se prací v něm. 2. Můžeš nám popsat, jak tvé studium probíhalo ��)���ٕ������������є��m����������ٻ�������������)ͱ�������ɿ5�����)9���Չ���������e��͔���Ցթ���mЁ��и�X���ٻ����ɿ5�������͔��5���������䀴����ѽ����������������������)����䰁��饽������������������؁����������ѕ���͔��e���م���e���m�䰁���5���m��������م��鹅���Ѥ���e���)����������а�������屄���ѽ��饱��������ɵ������������ѽ�������Ce����Ց�ԁ�Ց�Տ���Չ�������d��ɽ�������ٕ��)���7��Ѥ��ѕ�������e���m�䁩�����������������������������х�����͵��͔����塹ձ��魽�����聝幕��������)���������������ɝ������ѕɹ䰁���ɽ���������؁��ٻ������ѕ���؁�����������m�������7��ї5�l���������)ɽ�ͅ�԰��Փ������ԁ���镬��͵���m����e�������������)!�����5���l��ɥ��ѽم��������ɼ���́��䁩��������ٻ����ɿ5���԰���䁩͵��͔����ɽ��l��5������������)�Չԁ�ٳ������ɕͱ�����͵���������م������х���������ѽ������Y���e�����ɿ5���ԁ�͵��͔�������ͅ���������Ʌّ��)���ԁ�e�ͱԁ���������͵��ͤ��e����Ё��ٻ����������ф����l�����ɽم��������������������́���� ������l)������������͔���������ɽѿ����͕����ͽ��ѻl����m�m��������m����)������͕��Ѽ��m���؁����l��������م�����Ʌᔁ�屄�����l�������=���e������ɿ5���ԁ�����������͵�����)ͽ�ٽم����m����������������Ʌ�ѥ��������䁹�������ه5�������ɽ���ѽ���������������ɝ��������ɽѕѥ��)�������m��������ձѻ�����������������͔��e���������m�������ѽ���ѥ�������m�ͯ��������͵��͔������م�����)���х��ԁ́��������)Y�ͷḿ�����������Ց�մ������������l��=��������占�������l������5��ԁ�m��م���ԁ�����ԁ����Ը)�����ͳ���������������͔��ѕ��l�5���m�����7���Ʌ��������Ց�Ը�)����؁��ѿ������(�