Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 12

Kate pokračovala v pronásledování po severní straně Temže , dokud nezastavili v celkem obyčejné ulici s několika staršími i novými obchůdky . Vystoupili z auta a zmizeli v průchodu mezi domy , který byl tak úzký , že se na první pohled zdálo , že by skrz prošlo jen malé dítě .
Kate zrovna chtěla nastartovat a vrátit se do hotelu , když jí někdo zaťukal na okýnko . Nejdřív se lekla , ale když uviděla , že je to muž okolo padesáti let s vousy a celkem milým obličejem , uklidila se a stáhla okénko . „ Dobrý den , nechci rušit , ale všiml jsem si , že asi něco hledáte ,“ usmál se na ni a naklonil se blíž . „ Ano , sestra mi řekla , že je tu někde v okolí jeden antikvariát s hezkými věcmi , tak jsem se chtěla podívat , ale nemůžu ho najít ,“ rozhlédla se po ulici a opětovala mu úsměv . „ Tak to je hodně chabá lež ,“ usadil ji chladně . Najednou se přes ni přelila zvláštní vlna pachu a ona poznala , že je to upír . „ Co tu skutečně dělá taková hezká upírka ?“ usmál se , ale tentokrát jí z toho přeběhl mráz po zádech . „ To není Vaše věc ,“ poznamenala a snažila se skrýt nervozitu . Pomalu se chopila klíče a chtěla s ním otočit v zapalování . „ Jdete taky za ním ?“ zeptal se . „ Za kým ?“ zeptala se opatrně . „ Nedělejte opatrnou , všichni ví , že je zpátky ve městě ,“ ušklíbl se . „ A Vy za ním jdete ?“ snažila se alespoň něco málo zjistit . „ Ano . Vím kudy , jdete taky ?“ naznačil rukou směrem k tomu malému průchodu . „ Ano , jdu ,“ řekla , vytáhla klíčky ze zapalování a vystoupila z auta . Když ho zamykala , nemohla uvěřit tomu , co dělá . Nejenže jednala bez toho , aby se nejdřív poradila s Hardym , ale prakticky vzato to byla sebevražda .
Následovala muže do průchodu , ve kterém před chvilkou zmizeli ty tři Redfieldovi parchanti , a modlila se , aby setkání s „ ním “, přežila a v hlavě zatím vymýšlela spoustu lží , které by mohla použít .
Když vyšli z průchodu , ocitli se v malém prostoru mezi domy , v kterém stál jen špinavý a rezavý kontejner . Ten upír ho odšoupl stranou a odkryl tak poklop . Otevřel ho a skočil dolů . Kate chvíli zůstala stát a napadlo ji , jestli by teď ještě stihla utéct . „ Tak jdete ?“ zvolal zespoda . „ Jo ,“ odpověděla Kate a nedůvěřivě se spustila za ním . Ocitla se v něčem , co vypadalo jako stoka a opuštěný sklad zároveň . Rozhlédla by se víc , ale ten chlápek se hned vydal chodbou a vůbec na ni nečekal , tak se měla k tomu , aby ho dohnala , když už tu byla . Prošli několika dlouhými chodbami se spoustou zatáček a Kate jenom doufala , že trefí sama ven . Nakonec došli ke dveřím , u kterých seděli dva namakaní upíři a hráli karty . Když k nim došli , jenom zvedli hlavy a prohlédli si s hladovými výrazy Kate , pak se dál věnovali hře . Za dveřmi ležela menší hala , která zjevně sloužila jako centrum jejich skrýše . Uvnitř se pohybovalo několik dalších upírů , ale nijak extra nevěnovali pozornost jejich přítomnosti . Kate si byla jistá , že vzadu zahlédla tu malou Číňanku , která patřila k té trojici dětí , ubytovaných u ní v hotelu .
Náhle se v čele haly objevil vysoký a vypracovaný muž v černé kožené bundě a s tmavými vlasy , na kterých byla tuna gelu , která tvořila lesklou vrtvu a umocňovala tak dojem , že vlasy ulízlé dozadu jsou mokré . Působil arogantně , ale i nebezpečně . „ Copak k nám přivádí takovou pěknou tvářičku ?“ upřel své divně výrazné oči na Kate . Bála se , že její lež prokoukne , stejně jako ten upír před chvílí . Potom si vzpomněla na jednu knihu , kterou před lety četla . Psalo se tam o tom , jak oblafnout detektor lži . Detektor lži zaznamenává váš tep , rychlost dechu , pot atd . Předpokládala , že i upíři vycítí lež tím , že se člověku při lži zrychlí tep a zpotí se . Bylo tam také několik článků o špionech , kterým se podařilo oblafnout detektor tak , že už při kontrolních otázkách typu „ Jak se jmenujete “ a „ Jakou barvu má vaše košile “ si představili , že to , co říkají , je lež , a snažili sami sobě zvednout tep tak , že když pak skutečně lhali , přístroj nerozpoznal vyšší rychlost tepu , která totiž byla stejná jako při pravdivých odpovědích .
10
Kate pokračovala v pronásledování po severní straně Temže, dokud nezastavili v celkem obyčejné ulici s několika staršími i novými obchůdky. Vystoupili z auta a zmizeli v průchodu mezi domy, který byl tak úz- ký, že se na první pohled zdálo, že by skrz prošlo jen malé dítě. Kate zrovna chtěla nastartovat a vrátit se do hotelu, když jí někdo zaťukal na okýnko. Nejdřív se lekla, ale když uviděla, že je to muž oko ���������Ѥ���Ё́ٽ��䁄������������������5������խ�������͔���������)�������+�y���􁑕��������������а������������͕��ͤ������ͤ��m��������є��p��ͷ���͔������������������͔������+�y����͕��Ʉ����e�������������ԁ�m����؁��������������ѥ�مɧ�Ё́��������m�����х���͕��͔����m��������)مа����������ԁ�������г�p�ɽ顳�����͔����ձ��������mѽم����ԃ�ͷmظ+�yQ���Ѽ��������l������������p��ͅ�������������l��9������ԁ͔��e�́����e�������ٳ��ѻ��ٱ�������ԁ���������)鹅����������Ѽ����ȸ+�y ���ԁͭ�ї5�l��m���х�������������ɭ���p��ͷ���͔������ѕ�ѽ���Ё����ѽ����e��m�������)����������+�yQ�������Y�����m���p���鹅���������͹������͔�ͭ��Ё���ٽ��Ը�A����ԁ͔������������5�)�����m���́�����ѿ5�Ё؁����������+�y)��є�х��鄁�����p���х��͔�+�yi�������p���х���͔�����ɻl�+�y9��m���є�����ɹ�԰����������������������ѭ�ٔ��m��l��p���������͔�+�y�Y�鄁�������є��p�͹������͔������� ��m��������驥�ѥи+�y����[����Ց䰁���є�х����p���鹇5����խ�ԁͷmɕ����ѽ�ԁ�����ԁ�������Ը+�y������Գ�p�e�����������������5��锁���������������ѽ������聅�ф��-�������酵孅��������������oe��)ѽ�԰�����m����9������������������ѽ�������͔�����g�؁��Ʌ�����́!�ɑ崰������Ʌ�ѥ�����Ѽ�Ѽ��屄�͔�)���ɇ����);�ͱ���م������������������԰�ٔ��ѕ�����e�����٥���ԁ鵥镱�����e��I��������٤���ɍ���Ѥ�����������)͔�����͕ѯ����̃�y����p���e��������؁����l���������������������ԁ������ѕ����䁵����������и)-������������������԰����ѱ��͔�؁�������ɽ�ѽ�ԁ��餁���䰁؁�ѕ��������������������)��ɕ��􁭽�ѕ���ȸ�Q������ȁ�������������Ʌ��ԁ������封х����������=ѕ�e��������ͭ�5��������)-�є�����������х������Ё�����������������ѱ����ї<�����l��ѥ��������и+�yQ������є��p��ٽ�����������+�y)���p������m�m���-�є��������oe��l�͔�����ѥ���鄁����)=��ѱ��͔�؁�o5����������������������ѽ����������m��ͭ������ɽٗ �)I�顳�������͔����������ѕ����������͔�������呅��������ԁ����������������5������х��͔��m�����ѽ�԰)��䁡��������������������ԁ�屄�)Aɿ�����m����������գ�������������͔������ѽԁ���5�����-�є���������ՙ���������ɕ���ͅ���ٕ��)9�����������������ٗg����ԁ�ѕ�����͕�m����ل�������������e��������������丁-����������������������)�ٕ��������䁄��ɽ�������ͤ�́������������Ʌ��-�є������͔������m��م����e��)i���ٗe�����������������������ѕ���驕ٻl�ͱ�����������������մ��������ͭ������Uٹ��d�͔����剽م��)�m����������������������������������Ʉ����m��م������ɹ��Ё��������g�ѽ����Ѥ�)-�є�ͤ��屄������������酑ԁ酡�������ԁ����ԃ3�!���԰��ѕ������e����������ɽ������m����Չ�ѽم�����ԁ����)��ѕ�Ը);�����͔�؃5�������䁽���٥����ͽ�􁄁���Ʌ��م�����؃5�ɻ����������չ�l���́ѵ������ٱ��䰁����є�)������屄��չ�����԰��ѕ����ٿe������ͭ��ԁ����ԁ��յ��!�م���х������������ٱ���ճ������酑ԁ�ͽԁ������)C�ͽ�����ɽ���ѻl���������������5�l�+�y ������������e������х��ٽԁ�m���ԁ���e�5����p���e���������ٻl���Ʌ����5�����-�є�) ����͔���������������ɽ��խ�����ѕ��l������ѕ�����ȁ�e�����������A�ѽ��ͤ�������m����������ԁ����԰��є�)ɽԁ�e�������5�ѱ���Aͅ���͔�х����ѽ���������������Ё��ѕ�ѽȁ������ѕ�ѽȁ�����鹅�����������ѕ��)�卡���Ё����԰���Ё�ѐ��Ce���������������������e��������������������͔�5���m�ԁ�e��������卡���ѕ����������͔�) 屼�х��х����m������5�������������������ѕ����͔�����e������������Ё��ѕ�ѽȁх����������e������ɽ�����)�����������ԃ�y)���͔�����թ�ї�p����y)���ԁ����ԁ���ه����������p�ͤ��e���х٥�������Ѽ�����g����������������)͹������ͅ���ͽ�l��ٕ����Ёѕ��х���������������ͭ�ї5�l���������g���ɽ����ɽ���鹅���������卡���Ёѕ�԰)�ѕ���ѽѧ���屄��ѕ����������e���Ʌّ�����������m�����(�