Abdon 12/2020 | Page 17

Antidepresívum s vedľajším účinkom sebapoškodzovania
15
VLASTNÁ TVORBA
Autor : Romanus Von Rayne

Antidepresívum s vedľajším účinkom sebapoškodzovania

Self - harming antidepressant pill
Tic tic toc .
Do you hear it ? Exactly . It is time . A dead time mind you . The time in which we all sit at home too busy working . And it is good . Otherwise our mind might stroll through the labyrinth of the idea that nature is not quite an inexhaustible resource pit as capitalism assumes .
Capitalism ? What even is that ? Nobody talks about that besides some radicals . It is flavius vocis as much as this non-place of white nothingness from which I am trying to transmit these messages to you . They want me to talk about transition . It is laughable though . Art idolizes change and transition . New ! Be original , be inovative !
The trashcan of ideology . Bon appetite ! You are just another bot in a creative industry !
Shh , I need to silence myself a bit . You know , M . I live in ... her house from the day I was born . I think I was dancing with him once . Never actually seen or felt him though . I just ... I just know that he is . Because outside of his house there is nothing . There is no alternative .
This is my trans ( M ) ition .
Zrkadlo :
Antidepresívum s vedľajším účinkom sebapoškodzovania
Tik . Tik . Tak .
Počuješ ? Presne . Je to čas . A to mŕtvy čas . Čas , v ktorom všetci sedíme doma príliš zaneprázdnení prácou . To je dobré . Inak by sa naša myseľ mohla zatúľať do labyrintu myšlienky , že príroda nie je tak úplne nevyčerpateľnou baňou zdrojov tak , ako to predpokladá kapitalizmus .
Kapitalizmus ? Čo to vlastne je ? Veď o tom , okrem nejakých radikálov , nikto nehovorí . Je to flavius vocis * tak ako toto ne-miesto bielej prázdnoty , z ktorého sa k vám usilujem preniesť tieto správy . Chcú , aby som hovoril o prenose . Ale to je na smiech . Umenie zbožňuje zmenu . Nové ! Buďte inovatívny , originálny !
Smetný kôš ideológie . Dobrú chuť ! Ste len ďalším robotom v kreatívnom priemysle !

15