Abdon 12/2018 Abdon 12_2018 - Page 4

O BSAH Úvod ........................................................................................................................ 1 Téma mesiaca: „Boj za pravú slobodu.“ ........................................................... 3 Radšej na všetko zabudnúť – Tomáš Beník ....................................................... 3 Fotografia – MetaLenka ...................................................................................... 8 Iné ........................................................................................................................... 9 Nipponfest, Hangukon a Kozmodróm 2018 - DNA .......................................... 18 Vlastná tvorba .............................................................................................. 12 Najkrají darček pre mamičku – Bianka Knutová ............................................. 12 Mrazivá – AZI .................................................................................................... 13 Modlitba umenie – Bianka Knutová ................................................................. 18 Cestopis ................................................................................................................. 19 Bardejov-Starý Smokovec-Orlové (2. časť) – DNA ........................................... 19 O niečom ............................................................................................................. 22 Posedlí dárky – Marrqui ................................................................................... 22 Predstavuje sa ..................................................................................................... 24 Knižní díra – MetaLenka .................................................................................. 24 2