Abdon 12/2018 Abdon 12_2018 - Page 3

E DITORIÁL Ako už napovedá číslo, ide o posledné vydanie v tomto roku. Rok sa nám akosi zlial a pred nami je posledných pár dní, kým nezačneme rozmýšľať, aké číslo napísať namiesto 2018. Neviem, či už máte všetko hotové a december si užijete v pohodičke a bez stresu. Ja nie. Ešte budem finišovať s niektorými vecami. Veď prečo si to nenechať na posledné dni, nie? (dúfam, že tú iróniu z toho cítite) Preto sa tento rok teším na tých pár dní voľna, lebo nebudem musieť mať v hlave tisíc povinností. Aspoň dúfam. Občas sa mi stáva, že mám chuť zakričať „POMÓC!“, čo je veľmi výstižné vzhľadom na tému mesiaca. Pohľad na „pomoc“ si môžete pozrieť priamo na obálke od Antona a literárne sa k nej vyjadril Tomáš Beník. Okrem toho si môžete prečítať o zaujímavom knižnom projekte, prečítate si pár informácií o našom novembrovom pôsobení a poeticky vás naladí Bianka. Verím, že tento rok ste s nami prežili v pohodovej atmosfére a dúfam, že s nami ostanete aj ten ďalší rok. V mene celej redakcie prajem pokoj, radosť a chuť žiť. :) -DNA- R EDAKCIA Denisa Kancírová Faliane Simen Marrrqui Jama Denisa Kancírová Denisa Kancírová Anton Lenčéš pixabay.com Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : K OREKCIA : G RAFIK : O BÁLKA : casopisabdon@gmail.com www.casopisabdon.sk K ONTAKT : A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.12.2018 1